Děti, senioři, rodiče na mateřské, veteráni a dárci krve budou mít od ledna levnější dopravu v celém Plzeňském kraji

Přilákat cestující do veřejných dopravních prostředků. Takový úkol si dalo na konci loňského roku nové vedení Plzeňského kraje. V roce 2018 už budou patrné první  změny, které by veřejnou dopravu měly zatraktivnit a ukázat obyvatelům kraje, že jezdit veřejnou dopravou je moderní, rychlé a výhodné. Největší změnou na začátku roku budou slevy jízdného a rozšíření IDP na oblast severního Plzeňska.

„Plzeňský kraj na veřejnou dopravu každoročně vynakládá částku přesahující jednu miliardu korun. Bohužel počet cestujících, kteří dopravu využívají, je velmi nízký vzhledem k nákladům na provoz vlaků a autobusů. My bychom chtěli tento trend obrátit a přilákat lidi do veřejných dopravních prostředků. Prvním krokem jsou slevy na jízdném, ale mnohem zásadnější bude obměna vozového parku jak autobusů, tak nasazení nových vlakových souprav nebo využití souprav repasovaných. Věříme, že zvýšení komfortu dopravních prostředků, ale také do budoucna například možnost mít Plzeňskou kartu přímo ve svém mobilním telefonu, jsou kroky, které povedou k přílivu cestujících do veřejné dopravy,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Vedení kraje rozhodlo nabídnout cestujícím od 1. 1. 2018 vyšší slevy na jízdném. Jízdné budou mít levnější vybrané skupiny obyvatel na linkách a spojích, které Plzeňský kraj na svém území objednává a hradí. Podmínkou pro uznání slevy bude prokázání se Plzeňskou kartou, na které bude nahrán slevový profil zákazníka,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Za 50 % základního jízdného budou cestovat studenti ve věku 15 až 26 let, důchodci, držitelé zlaté Jánského plakety, váleční veteráni a ti, kteří čerpají mateřskou/rodičovskou dovolenou. Studenti navíc budou za uvedenou slevu cestovat v kterékoli relaci v kraji po celý kalendářní rok.

Za 25 % základního jízdného budou cestovat žáci ve věku 6 až 15 let. I pro žáky platí, že budou tuto slevu moci využívat po celý kalendářní rok, na cestách po celém území Plzeňského kraje.

Čerpání všech slev bude podmíněno pouze prokázáním této slevy Plzeňskou kartou. Tím bude zjednodušeno i odbavení ve vozidlech. V případě, že cestující nebude mít slevu nahranou na Plzeňské kartě, bude odbaven podle tarifu dopravce.

„Navrhované slevy budou poskytovány jak v oblasti Integrované dopravy Plzeňska (tj. v oblasti cca do 30 km od Plzně a v celých okresech Rokycany a Plzeň-sever), tak na celém území Plzeňského kraje, a to na jednotlivé jízdné dopravců. Dosud byly krajem poskytovány slevy pouze v IDP, a to formou časového předplatného jízdného,“ doplňuje Dušan Pakandl, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu.

Plzeňská karta slouží od roku 2004 jako nosič jízdného v oblasti Integrované dopravy Plzeňska (IDP). Dnes je aktivních více než 250 tisíc Plzeňských karet. Plzeňská karta je nosičem jízdného – předplatného i elektronické peněženky, využívá se pro rezervaci vstupenek na kulturní akce, lze s ní zaplatit parkovné na území města Plzně, atd.

Ilustrační foto ČSAD Autobusy Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *