Deset milionů dá nově Plzeňský kraj na podporu strategických projektů

Až dvacet strategických projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací podpoří Plzeňský kraj, který právě spouští nový dotační program. Podpořené projekty majívýznamně přispět k rozvoji inovačního ekosystému v kraji.

O dotační titul na přípravu strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje se mohou ucházet výzkumné organizace i ostatní právnické osoby. V případě, že jejich žádost uspěje, mohou získat dotaci ve výši až 500 000 Kč. Dotace je poskytována ve výši max. 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. Jednotlivé projekty bude posuzovat Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje s pomocí externích odborných hodnotitelů. Podpořený projekt by měl významně přispět k naplnění alespoň jedné z pěti klíčových oblastí změn definovaných v Regionální inovační strategii Plzeňského kraje, a to Lidské zdroje pro výzkum vývoj a inovace (VaVaI), Prostředí pro VaVaI, Kapacity výzkumu a vývoje, Inovace a Marketing VaVaI.

„Podpora se zaměří na přípravu opravdu strategických projektových záměrů, které jsou v souladu s Regionální inovační strategií Plzeňského kraje. Cílem je podpořit regionální žadatele, aby mohli připravit kvalitní žádosti o podporu do relevantní výzvy vhodného mezinárodního, národního nebo regionálního programu nebo rozpracovali projekty tak, aby byly připraveny k realizaci z jiných finančních zdrojů,“ prozradil Jan Přibáň, vedoucí Odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje. „Příprava strategických projektů je velmi finančně i časově náročná, řada potenciálních žadatelů se tak v minulosti do mnoha projektů nepustila. A právě to tento dotační titul řeší, protože poskytne finance již na přípravu projektů, ne až na jejich realizaci, jak bývá obvyklé,“ doplnil J. Přibáň.

Příjem žádostí bude probíhat průběžně až do vyčerpání alokace programu, a to od 5. 2. 2024 do 31. 3. 2025 prostřednictvím systému eDotace. Před jejich podáním je však třeba je konzultovat s developery z Regionální rozvojové agentury Plzeňská agentury z hlediska strategičnosti a jejich souladu s RIS3 strategií Plzeňského kraje. Odborným garantem dotačního programu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Dotační program je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III, financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Zdroj: Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *