Za parkování se v Plzni bude platit skoro všude

Plzeň připravila aktualizaci svého systému dopravy v klidu, tedy parkování a odstavování vozidel na svém území. Opatření v tzv. Generelu dopravy v klidu města Plzně mají regulovat dopravu. Město reaguje na fakt, že počet aut v krajské metropoli nepřetržitě roste. Generel počítá se záchytnými parkovišti, parkovacími domy i s rozšiřováním zóny placeného parkování. Řeší také, jak zajistit dost parkovacích míst u významných zařízení, tedy u hlavního nádraží, u zoo a jinde. Součástí jsou i podmínky pro ozelenění parkovišť a další. 

„Problémy s parkováním bohužel zasahují stále širší oblast našeho města. Důvodem je neustále se zvyšující počet aut v Plzni. Na 1000 obyvatel nyní připadá 503 přihlášených osobních automobilů. Dopravou v klidu se proto zabýváme systémově, řešením jsou regulační i motivační nástroje,” uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Hlavním regulačním nástrojem je zóna placeného parkování. Ta motivuje řidiče k využívání záchytných parkovišť. V aktualizaci generelu město zónu rozšiřuje v centrální oblasti a navrhuje její další rozvoj do oblasti Slovan a centrální část obvodu Plzeň 3 až po Chodské náměstí. Cílem je preferovat parkovací místa pro rezidenty daných oblastí. Motivačními prvky jsou pak všechna navrhovaná záchytná parkoviště a parkovací objekty.

Pro návštěvníky centra je určen systém záchytných parkovišť P+G (zaparkuj a jdi). Do tohoto systému patří například parkovací objekty U Trati, Rychtářka a Divadlo nebo parkoviště v sadech Pětatřicátníků a Kotkově ulici. Parkoviště a objekty P+G pokrývají celé centrum města. „Pro další rozvoj jsou navrženy tři nové lokality, a to na náměstí T. G. Masaryka, kde by mohl vzniknout podzemní parkovací objekt, na Anglickém nábřeží před Komerční bankou, kde by situace mohla být také řešena pomocí podzemních garáží a pod mostem generála Pattona na pravém břehu, kde je navrženo parkoviště,“ vysvětlil Pavel Šindelář.

Pro návštěvníky města jsou určena záchytná parkoviště P+R (zaparkuj a jeď městskou hromadnou dopravou). Celkem je navrženo 13 parkovišť umístěných u páteřních linek MHD. Rozvoj tohoto systému, který pokrývá všechny významné vjezdy do města, nabývá na významu s postupným rozšiřováním zóny placeného parkování. Mezi jedním z připravovaných je P+R Bory, které by mělo vzniknout na ploše bývalého hřiště v prostoru mezi Dobřanskou ulicí a silnicí I/27 v těsném kontaktu s připravovaným přestupním uzlem Bory. Na záměr probíhá zpracování projektové přípravy. Kapacita parkoviště by měla být zhruba 280 míst, vazba bude na linky číslo 4, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 36 městské hromadné dopravy.

Generel řeší i parkování rezidentů, tedy obyvatel daných lokalit. „V jednotlivých obytných čtvrtích byly vytipovány lokality pro parkovací objekty. Možnosti dalšího plošného rozvoje parkovišť na terénu jsou v rezidentských oblastech již téměř vyčerpány,“ doplnil Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který generel připravil.

Generel dopravy v klidu se zabývá také zajištěním parkovacích kapacit pro celoměstsky významná zařízení jako je Bazén Slovany, zoologická zahrada, areály Světovar a Cukrovarská, přestupní uzel Hlavní nádraží a podobně. Pamatováno je i na zařízení, u kterých vlastní realizaci nebude zajišťovat město Plzeň, tedy například v případě parkování u Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, u věznice Bory a jinde.

Z hlediska nákladní dopravy dokument řeší omezení parkování v obytných čtvrtích, zejména tam, kde zaparkované návěsové a přívěsové soupravy působí rušivě.

Generel dopravy v klidu stanovuje i podmínky pro ozelenění parkovišť a stanovuje požadavek výsadby jednoho stromu na pět parkovacích míst.

Organizovaný systém dopravy v klidu rozvíjí Plzeň od 90. let 20. století. Podkladem je právě koncepční dokument Generel dopravy v klidu města Plzně, jenž byl schválen v roce 1997 a od té doby je pravidelně aktualizován. Poslední aktualizaci vytvořenou k prosinci 2017 odsouhlasila rada města, schválit ji ještě musí zastupitelé. (tz)

Repro MMP

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Radoslav Kaiser napsal:

    A zrušit parkování před radnicí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *