Význam Slavností svobody posílí partnerství Plzně s prestižní nadací

Zastupitelé schválili partnerství Plzně a Liberation Route Europe, která se zabývá popularizací, propagací a prezentací událostí spojených s druhou světovou válkou. Západočeská metropole se tak pro roky 2018 až 2020 zapojí do mezinárodní sítě, kam patří města a organizace z Nizozemska, Belgie, Velké Británie, Itálie, Francie, Německa a Polska. Výsledkem spolupráce bude posílení pozice Slavností svobody Plzeň i společná propagace oslav konce druhé světové války v letech 2019 a 2020. 

„Cílem nadace Liberation Route Europe je udržení trvalého odkazu druhé světové války, představení a rozšíření povědomí o lokální historii v jiných zemích, etablování města/muzea jako důležité destinace paměťového turismu zaměřeného na druhou světovou válku, propojení vědeckého a historického výzkumu, rozvoj paměťového turismu a spolupráce muzeí, státní správy a samosprávy, výzkumných a vzdělávacích institucí,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Plzeň si mohla vybrat ze čtyř úrovní partnerství. Za partnerský příspěvek 130 tisíc korun ročně ze svého rozpočtu získá možnost vytvoření vlastní webové stránky pod webem nadace, přeložení do pěti jazyků, zajištění návštěvy novinářů v členském městě, rozesílání informací ze zdrojů Liberation Route Europe, pomoc při přípravě prezentačních aktivit, stránku v průvodci, podporu

v přípravě projektů financovaných z Evropské unie a prezentaci na veletrzích cestovního ruchu.

„Výsledkem takové spolupráce by mělo být jednoznačné zakotvení Slavností svobody a Patton Memorial Plzeň mezi nejvýznamnější projekty se vztahem ke druhé světové válce ve středoevropském rámci, zvýšení zájmu turistů a zahraničních organizací o zapojení do Slavností svobody Plzeň, rozvoj, podpora a spolupráce Patton Memorial Plzeň se zahraničními partnery, prezentace Slavností svobody a města Plzně v zahraničí. Plzeň by tak v letech 2019 a 2020, kdy si připomeneme 75. výročí konce druhé světové války, byla součástí mezinárodní skupiny, která připravuje společnou propagaci oslav a pietních aktů u příležitosti 75. výročí osvobození západní Evropy,“ doplnila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

Nadace Liberation Route Europe byla založena v roce 2008 v Nizozemsku a oficiálně byly její aktivity poprvé představeny u příležitosti 70. výročí konce druhé světové v Arromanches-les-Bains v roce 2014.  Služby nadace zahrnují propagaci, prezentaci a zviditelnění historických lokalit v západní, střední i jižní Evropě, realizaci společných mezinárodních projektů s možností finanční podpory Evropské unie, vytvoření speciálního turistického produktu, který přivede turisty a turistické kanceláře, vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi členy a partnery nadace.

Ilustrační foto

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *