Vybíráme Stavbu století v Plzeňském kraji. Máte tip?

Dnes byl vyhlášen 15. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, do níž mohou být přihlášeny stavby uvedené do provozu nebo zkolaudované v uplynulém kalendářním roce. Přihlášky do soutěže lze podávat až do 16. března 2018. Jubilejní ročník soutěže připomene stoleté výročí vzniku Československé republiky a na základě hlasování veřejnosti zvolí Stavbu století Plzeňského kraje.

 

V sedmi soutěžních kategoriích se utkají stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2017. Stavební díla mohou do soutěže přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci, a to vždy se souhlasem autora a vlastníka nemovitosti. „Jako mnohaletý odborný garant soutěže jsme vyzvali své členy – investory, architektonické ateliéry a stavební firmy – k přihlášení realizovaných staveb do letošního, již 15. ročníku,“ řekl Ota Rubner, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko. Uzávěrka pro podání přihlášek je 16. března 2018, do tohoto termínu do 15 hodin musí být přihlášky včetně požadované dokumentace dodány na adresu DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o., Dominikánská 3, 301 00 Plzeň.

Z přihlášených staveb bude poté sedmičlenná odborná porota vybírat ty, které získají nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017. Nominace v sedmi kategoriích budou zveřejněny 26. dubna 2018. V každé kategorii odborná porota může (ale nemusí) vybrat jednu stavbu, která získá titul Stavba roku Plzeňského kraje. Na základě výsledků internetového hlasování bude udělena Cena veřejnosti. Hlasování bude probíhat na webových stránkách www.stavbarokupk.cz od 26. dubna do 27. května 2018. Nominované stavby se dále ucházejí o Zvláštní ocenění a Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně a ceny spoluvyhlašovatelů. Vítězné stavby budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje letos připomene také 100. výročí vzniku Československé republiky. Proto je soutěž rozšířená o speciální cenu pro Stavbu století Plzeňského kraje. Veřejnost bude mít možnost vedle tradičního hlasování pro stavbu kolaudovanou v uplynulém roce volit také z 10 staveb, které vznikly na území Plzeňského kraje během posledních 100 let. Hlasování pro Stavbu století Plzeňského kraje se uskuteční na webových stránkách www.stavbarokupk.cz od 26. dubna do 27. května 2018.

 

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

 

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

 

Odborná porota

V letošním ročníku soutěže v porotě zasedají architekt a urbanista Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil studium urbanismu na Škole architektury v Bruselu. Své místo bude v odborné porotě mít i autor vítězné průmyslové stavby v loňské soutěži, Ing. arch. Václav Mastný. Hodnotit přihlášené stavby budou také Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Luboš Kouřim za Obec architektů, Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

 

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

 

Speciální cena 15. ročníku soutěže:

Titul Stavba století Plzeňského kraje

 

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 získaly Jízdárna v Tachově – Světcích v kategorii Rekonstrukce budov, která na základě internetového hlasování vyhrála i Cenu veřejnosti, Bytový dům Veleslavínova v kategorii Stavby pro bydlení a Workpress Aviation s.r.o. v kategorii Průmyslové stavby. Cena poroty byla udělena Zbirožskému dvoru a Čestné uznání poroty Dostavbě posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni a Výstavbě sportovišť v areálu SOUE v Plzni. Hejtman Plzeňského kraje ocenil Galerii Hrádek a primátor města Plzně Uzel Plzeň, přestavbu pražského zhlaví. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získala Rekonstrukce železniční trati Klatovy – Železná Ruda a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví Výrobní hala s administrativní budovou společnosti Schwer Fittings. Stavby, které se účastnily předchozích ročníků soutěže včetně těch oceněných lze nalézt
na www.stavbarokupk.cz.

Na snímku je bytový dům Veleslavínova, Plzeň, který dostal loni titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Stavby pro bydlení.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *