Vjezdy i parkování ve Fakultní nemocnici Plzeň budou od středy podle nových pravidel

Ve středu 29. srpna začíná v lochotínském i borském areálu Fakultní nemocnice Plzeň platit nový parkovací systém. Týká se všech vjezdů do obou areálů, zároveň i nově zrekonstruovaného parkoviště před lochotínským vchodem F.

“Při vjezdu do areálu slouží pro návštěvníky nemocnice krajní vjezdový pruh, kde řidič odebírá PARKOVACÍ LÍSTEK. Před odjezdem z areálu musí řidič vždy zúřadovat svůj PARKOVACÍ LÍSTEK v některé z výrazně označených pokladen,” informuje mluvčí FN Gabriela Levorová.

Platba u pokladen uvnitř areálu má za cíl eliminovat kolizní situace, zácpy, apod. v prostoru exponovaného území vrátnic.

Pro návštěvníky je dobrou zprávou, že před mnoha lety zavedená sazba 10,- Kč/hodina (v rámci provozní doby 06:00 – 18:00) zůstává nezměněna. Délka pobytu osvobozená od platby je 60 minut.  V současnosti platné slevy za parkovné  zůstávají zachované.

Nová parkovací plocha  – parkoviště v blízkosti  vchodu F, Lochotín

Parkování na této ploše (cca 240 parkovacích míst) je zpoplatněno dle Ceníku

0 – 4 hodiny   –   0,- Kč;

4 – 6 hodin   –   30,- Kč;

6 – 12 hodin   –   60,- Kč.

Nejsou zde uplatňovány žádné výhody či slevy. V případě, že na displeji před vjezdovou závorou svítí informace „VOLNO“, odebírá řidič PARKOVACÍ LÍSTEK. Před odjezdem z parkoviště musí řidič vždy zúřadovat PARKOVACÍ LÍSTEK v platebním terminálu – POKLADNĚ „05“ před vstupem na parkoviště, poblíž vchodu „F“.

V nabídce ploch bez zpoplatnění zůstává sousedící revitalizovaná zpevněná provizorní plocha.

Provázanost systému Ceníků parkovacích ploch vně i uvnitř areálu FN Lochotín dává návštěvníkům tyto možnosti:

  • Parkování zcela zdarma (na zpevněné provizorní parkovací ploše)
  • Parkování zdarma (na asfaltové parkovací ploše) po dobu 0-4 hodiny, tzn., v časovém rozmezí dostatečně dlouhém pro obvyklý typ ambulantního ošetření, resp. návštěvy
  • Parkování (na asfaltové parkovací ploše) ve zpoplatněné době za nižší sazby, než uvnitř areálu
  • Parkování uvnitř areálu za přijatelnou hodinovou sazbu

“Nový automatický parkovací systém je součástí čtyřetapové stavby „Třípruhových vjezdů do areálů FN“, která započala počátkem září loňského roku, celkové náklady jsou ve výši 28,6 mil.korun. Nově zrekonstruované vjezdy přináší výrazné zkvalitnění dopravní obslužnosti celé fakultní nemocnice,! vysvětluje mluvčí FN Gabriela Levorová.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *