Vadí vám vizuální smog? Tak přijďte zítra v 19 hodin k pomníku Díky, Ameriko!

Nevkusná a přehnaná reklama se velkou měrou podílí na degradaci veřejného prostoru. Svým zásahem nekompromisně mění podobu města v reklamní katalog. “Nehledě na to, že svou expanzí zabírá místo účelnějším prvkům, které ve veřejném prostoru mají své opodstatnění,” uvádí Václav Cinádr a Yvona Kovářová z platformy Vizuální smog v Plzni.  “Je důležité, aby si společnost začala plně uvědomovat tuto degradaci veřejného prostoru. Pokud reklama bude i nadále mít ve veřejném prostoru dominantní místo, nezabráníme veřejnosti, aby tento stav vnímala jako běžnost, něco co je v pořádku. Kulturní společnost se bude vytrácet touto deformací estetických hodnot,” dodávají.

Platforma Vizuální smog v Plzni je nezávislou iniciativou, jejímž cílem je popularizace tohoto problému. “V dialogu se všemi zainteresovanými chceme najít komplexní a kompromisní řešení. Komentovaná procházka po centru Plzně je jedním z prvních kroků. Uskuteční ve středu 18. července od 19 hod. u pomníku Díky, Ameriko! Procházkou vás provedou erudovaní odborníci na téma vzaté – architekt a historik architektury Mgr. Ing. arch. Petr Klíma a fotografka MgA. Tereza Bonaventurová,” zvou Václav Cinádr a Yvona Kovářová.

“Naším cílem je zastavit zneužívání veřejného parteru k nepřiměřené soukromé reklamní činnosti, důsledně odstraňovat nelegální reklamu, zvýšit grafickou a technickou úroveň reklamy (v centru města především), iniciovat vytvoření reklamního manuálu dobré praxe –  po vzoru dalších měst (Brno, Uh. Hradiště,…) Město má být partnerem majitelům obchodů a podniků, nikoliv drábem. Město samo má jít vzorně příkladem na svých institucích a majetku,” tvrdí zástupci platformy.

“Během procházky jistě nemineme největší bolesti a nemoci veřejného prostoru, jako jsou světelné obrazovky, bannery zakrývající celé fasády domů, reklamní lavičky, roztodivné zanesené výlohy grafickým a vizuálním odpadem, reklamní kostky bránící volnému průchodu a mnohé další. Rádi však poukážeme i na příklady dobré praxe,” zvou pořadatelé. (tz)

Foto Vizuální smog v Plzni

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *