Uzavírka pod mosty v Mikulášské ulici končí. Stavbaři ale ještě mají co dodělávat

Po 1,5 roce se v Plzni v noci z 31. srpna na 1. září otevře Mikulášská ulice pod novými železničními mosty hlavního nádraží, klíčová spojnice mezi městským obvodem Slovany a centrem města. Končí tak úplná uzavírka, která komplikovala dopravu v západočeské metropoli. Díky investici města přesahující 80 milionů korun získají lidé lepší přístup k vlakovému nádraží, nové jízdní pruhy zlepší průjezdnost. Před hlavním vchodem do nádražní budovy nově může zaparkovat přes 60 osobních aut na parkovišti, které v případě výluk poslouží i vozům náhradní autobusové dopravy. 

 „Je za námi jedna z nejdelších uzavírek ve městě a já tímto děkuji za trpělivost všem řidičům a řidičkám. Bylo to opravdu velmi náročné období, věřím však, že rozšíření prostoru a úpravy pod oběma mosty výrazně zlepší dopravu v centru města,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Rekonstrukcí železničních mostů a úpravou chodníků a jízdních pruhů na Mikulášské ulici se podstatně zlepšil přístup k nádraží, ať již pro pěší, pro cyklisty, auta i autobusy. Dříve nebylo možné levé odbočení k nádraží při cestě z centra. „Nově je možné pod jižním mostem, jenž se nachází blíže ke Slovanům, jezdit od centra ve dvou jízdních pruzích, přičemž při jízdě od Americké bude jeden pruh sloužit pro přímý směr a jeden pro pravé odbočení z centra na most Milénia,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Ve směru od Slovan je pod jižním mostem vybudován samostatný jízdní pruh umístěný mimo tramvajové těleso. „Na rozdíl od minulosti budou auta v obou směrech jezdit mimo tramvajové těleso, čímž se podstatně zvýší průjezdnost,“ dodal Petr Náhlík. Až do ledna 2017 jezdily po Mikulášské ulici do centra v jedné řadě jak tramvaje obou linek, tak trolejbusy, tak autobusy příměstských linek a osobní i nákladní auta.

Prostor pod severním mostem, blíže k Americké ulici, je ve směru na Slovany rozšířen na tři jízdní pruhy, kdy dva slouží pro přímý směr a jeden pro levé odbočení k hlavnímu vchodu do nádražní budovy. Ve směru do centra budou rovněž tři jízdní pruhy, z toho jeden připojovací z přednádražního prostoru. Rozšířený prostor pod mosty rovněž umožnil vybudovat samostatnou cyklostezku podél chodníku ve směru z centra na Slovany.

„Před hlavním vchodem do nádraží jsme nechali vybudovat parkoviště pro osobní auta o kapacitě 63 míst. V případě výluk v železniční dopravě poslouží pro parkování až šesti vozů náhradní autobusové dopravy,“ doplnit technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Obousměrným zprůjezdněním Mikulášské ulice pro automobilovou a tramvajovou dopravu se přiblížila závěrečná fáze projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba, přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská“, kterou má na starost státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Jeho cílem je maximálně zvýšit průjezdnou rychlost uzlem Plzeň až na 80 km/h, vybudovat bezbariérová nástupiště a zajistit tak komfort pro všechny cestující. Nová nástupiště získají výtahy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba přinese dokončení 4. nástupiště a kompletní modernizaci 5. a 6. nástupiště. Dále bude komplexně přestavěno kolejové rozvětvení na Cheb a navazující části kolejí.

„Pro moderní a rychlejší železniční dopravu je významná rekonstrukce chebského zhlaví a přestavba zmíněných mostů. Z pohledu cestujících je však nejdůležitější rekonstrukce nástupišť a jejich zastřešení, přístup na nástupiště včetně výtahů a eskalátorů a vybudování nového podchodu ve východní části nádraží,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Nový severní most byl úspěšně uveden do provozu v roce 2017, práce na odstranění jižního začaly v lednu letošního roku. Oba mosty nepřetržitě sloužily provozu více než sto let. Práce v jižní části plzeňského nádraží budou i nadále pokračovat. Stavebně by mělo být hotovo na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Úplné dokončení akce za více než 1,35 miliardy korun, již zhruba ze dvou třetin pokrývá dotace z fondů EU, se plánuje na první polovinu roku 2019.

Výstavbu nových mostů měly na starost společnosti Metrostav a OHL ŽS, které dodržely ustanovení smlouvy o tom, že Mikulášská ulice bude zprůjezdněna před zahájením školního roku. (tz)

Foto MMP a J. Sedláček

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *