Už je jasné, jak bude vypadat prostor po Domě kultury a starém Tescu

Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo územní studii pro lokalitu Americká – Sirková v Plzni. Jde o důležitou plzeňskou lokalitu, jejíž poloha ve městě je výjimečná, stav však tomuto faktu zatím neodpovídá. Zpracování studie je závaznou podmínkou vyplývající z územního plánu. Studie stanovuje základní podmínky pro to, jak má dané území v budoucnu vypadat. S ohledem na podmínky dopravní obsluhy je navržena úprava Sirkové ulice a jejího obestavění ve dvou etapách. Studie nahradí platné Základní regulační podmínky pro zástavbu bloku Americká – Denisovo nábřeží – Sirková schválené zastupitelstvem 1. září 2011.

Možné hmotové řešení zástavby v centru Plzně

„Podle posledních zjištění je tato lokalita v rámci města nejsilněji vnímána veřejností jako problémová s nutností změny. Jedná se o jedno z nejdůležitějších území centrální části města, které má potenciál pro doplnění a posílení městského charakteru a kterému je z hlediska územního plánování věnována dlouhodobá pozornost. Na řešení daného území byla vyhlášena v únoru 2014 architektonicko-urbanistická soutěž, na základě jejíchž výsledků byly zformulovány základní urbanistické principy, které byly zapracovány do výrokové části Územního plánu Plzeň,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Cílem územní studie je navrhnout možnou zástavbu a zároveň vymezit veřejná prostranství, tj. urbanistickou koncepci. Koncepce řešení území reaguje na nejvýznamnější prostorové vztahy dané lokality, kterými jsou především blízkost historického centra města a sousedství řeky Radbuzy. Z hlediska širších vazeb jsou klíčová pěší propojení v území jak ve směru východ-západ, tedy mezi centrem města a železničním nádražím (nově i autobusovým), tak ve směru sever-jih, tedy směrem k lokalitě U Zvonu a Štruncovým sadům.

Cílové podoby území by mělo být podle studie dosaženo ve dvou etapách. Studie v první etapě řeší základní problémy a navrhuje prostorovou a funkční regulaci zástavby a veřejných prostranství pro celek „superbloku“ Americká – Sirková – Denisovo nábřeží a vymezuje základní řešení prostranství v křížení Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská včetně stanovení charakteru dopravního řešení a úlohy podchodu v území. Sirková ulice je ponechána ve svojí dnešní poloze. Řešení křižovatky U Jána je plně přejato dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí. V druhé etapě studie řeší doplnění zástavby mezi Sirkovou a Nádražní ulicí a zároveň upravuje uliční profil Sirkové tak, aby mohl plnit funkci městské třídy. Za tímto účelem je Sirková ulice přeložena do nové polohy. Dále je navrženo okružní „Americké náměstí“ s nově umístěnými zastávkami MHD v prostoru dnešního křížení Americká – Sirková – Šumavská – Mikulášská, jako urbanisticky nejvhodnější cílová podoba tohoto prostranství, tedy náměstí, nikoli křižovatka. Dále je doplněna zástavba mezi rameny Šumavské a Mikulášské ulice. Tato etapa je podmíněna realizací dalších částí městského dopravního systému a související majetkovou přípravou.

„Vzhledem k významu a rozsahu řešeného území zadal náš Útvar koncepce a rozvoje města Plzně posouzení dopadů možné zástavby umístitelné v souladu s regulačními prvky navrženými územní studií na centrální oblast města Plzně, a to především z hlediska dopadu na sektor maloobchodu a služeb. Taktéž jsou hodnoceny další související vlivy, například vliv na sektor bydlení, administrativy, kultury a společenské vybavenosti a další případné vyplývající dopady. Výsledky posouzení dopadů jsou vyhodnoceny a zapracovány do územní studie,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

 1. Václav Škola napsal:

  Vypadá to, že je možná umožněn průchod (snad i průjezd bicyklem?)
  v pokračování Pařížské na druhou stranu Americké a i pokračování směrem od ulice U Lázní.

  Přesto jsou na Americké opět dva stometrové monolitní bloky, dva obří domy.
  A jestli někdo touží po Americkém náměstí, tak za něj může prohlásit kruhový obězd
  u Mrakodrapu a nemusí se dělat další kruháč u Sirkové ulice.
  A pokud náměstí, tak náměstí nechápu jen jako jinou variantu dopravního uzlu,
  ale i jako místo, kde se dá v klidu projít, setkat se a podobně.
  Udělat náměstí jen jako velkou okružní křižovatku a pro jistotu
  ještě celou zabrat a přímo rozdělit zastávkou tramvaje, proč?

  Špunt (podivná válcová stavba) proti viduktu směrem k nádraží
  náměstí také nevylepší, chtělo by to něco, co bude plochu ohraničovat,
  ale na druhou stranu, proč by měl mít kruhový objezd potřebu být ohraničen?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *