Unikátní projekt školky ve Větrné cílí na péči o „dvouleťáčky“

Na to, jak se postarat v běžné mateřské škole o takzvané dvouleťáčky a současně dosáhnout vysoké úrovně náročné a specifické péče, kterou takto malé děti vyžadují, má pedagogy připravit čerstvě zahájený vzdělávací projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích. Program, určený pro učitelky mateřských škol z celého regionu, potrvá do ledna příštího roku.

Projekt s titulem Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy je unikátní hned ze dvou důvodů. Jedním z nich je zvolené a mimořádně aktuální téma, v současně době silně rezonující společností a pak skutečnost, že Větrná je jedinou mateřskou školou v regionu, která účast na projektu spolu s univerzitou nabízí pedagogům z ostatních předškolních vzdělávacích zařízení na jihu Čech. A to zcela bezplatně.

„Tento vzdělávací program, který reaguje na rostoucí společenskou poptávku po zařazování dětí mladších tří let do institucionální výchovy a vzdělávání v běžných mateřských školách, je kompletně financovánze zdrojů ministerstva školství a unijního Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.

Umisťování takzvaných dvouleťáčků do předškolních zařízení vyvolalo v poslední době značnou diskusi. Péče o tyto děti je totiž vzhledem k nízkému věku velice náročná a má celou řadu specifik. Odpůrci tohoto procesu argumentují zpravidla tím, že dvouleté děti patří k matce, nikoli do školky. Na druhé straně je zde skutečnost, že řada žen využívá pouze dvouletou mateřskou dovolenou, protože se z různých důvodů potřebuje vrátit do zaměstnání.

„I my bychom byly samozřejmě rády, kdyby tyto děti ještě zůstávaly doma s matkou, realita je ovšem jiná. Zatímco se řeší otázka přijímání dvouleťáčků do školek, ve skutečnosti už je tam máme. Školka, pokud nemá naplněnou kapacitu, totiž už dnes dvouleté dítě nesmí odmítnout. Naším úkolem není řešit, proč tak malé dítě jde do školky, naším úkolem je se připravit a umět se o ně kvalitně a odborně postarat,“ zdůraznila Finková. Například do „její“ sídlištní mateřské školy ve Větrné se při nedávných zápisech přihlásilo více než šedesát dětí. Dvěma třetinám z nich ovšem ještě tři roky nejsou.

Cílem je tedy reagovat na současnou situaci, kdy jsou do běžných mateřských školek přijímány i dvouleté děti, ať už k tomu jejich rodiče vedou jakékoliv důvody, osobní, rodinné či pracovní.

„V rámci projektu se setkáváme přímo s učitelkami mateřských škol, poskytujeme jim odborné informace z oblasti předškolní pedagogiky, psychologie, legislativy a zdravovědy, a hledáme spolu s nimi řešení praktických problémů, které s sebou péče o dvouleté děti do školek přináší,“ konstatovala poradenská psycholožka Eva Martináková, která vedla v Českých Budějovicích první seminář.

Pedagožky v auditoriu si kvalitu přednášky pochvalovaly. „Jsme jednotřídní venkovská školka, dvouleťáčky máme odjakživa, ale nemáme k tomu odpovídající podmínky, což je problém i ostatních obdobných zařízení. Od projektu proto očekávám především prohloubení dosavadních znalostí a získání nových informací o práci s takto malými dětmi, aby to bylo v maximálním souladu s běžným chodem mateřinky,“ reagovala například učitelka Mateřské školy Borová Lada Pavlína Hovorková.

„Zájem o umisťování dvouletých dětí do školek neustále vzrůstá a my na to musíme umět reagovat. Možnost vyslechnout si odborníky na tuto problematiku a vyměnit si zkušenosti s dalšími kolegyněmi proto velice vítám,“ poznamenala učitelka českobudějovické MŠ Jizerská Jitka Komská.

Pro zkušenosti si přišla také Anna Vališová z MŠ Papírenská v Českých Budějovicích.„Netajíme se tím, že z dvouleťáčků máme obavy, proto se snažíme být co nejlépe připraveny,“ sdělila.

Hlavní část plánovaného programu seminářů a odborných akcí odstartuje v září. Další zájemci z řad pedagogů se mohou ještě v průběhu letních prázdnin, nejlépe ovšem do konce června, přihlásit ředitelce MŠ Větrná Kamile Finkové. (tz)

Foto MŠ Větrná České Budějovice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *