Třetí obvod podpoří v příštím roce organizace dotacemi ve výši 5 milionů korun

Na podporu rozvoje činností neziskového a obecně prospěšného charakteru uvolní plzeňský centrální obvod v příštím roce ze svého rozpočtu 5 milionů korun. V rámci jednotlivých dotačních programů si o podporu mohou organizace a jednotlivci zažádat už od 16. listopadu.

„Pro příští rok jsme připravili opět sedm dotačních titulů. Žadatelé si budou moci vybrat z těchto programů: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže; Sociální oblast – Podaná ruka; Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život; Podpora bezpečnosti a prevence kriminality; Sdružuj se buď aktivní; Podpora sportovních aktivit a mládeže a ze zcela nového Podpora veřejných prostor přátelských k rodině, tzv. Family Portů,“ informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Na projekty, které nebudou zapadat do žádného výše uvedeného programu, budou v rozpočtu na rok 2021 vyčleněny další 2 miliony korun. Z těch bude možné získat finanční příspěvek na základě žádosti o individuální dotaci.

„Dotačními programy se snažíme podpořit široké spektrum žadatelů, od organizací zabezpečující veřejný pořádek a ochranu zdraví až po ty působící v oblasti volnočasových a sportovních aktivit dětí a mládeže. Nezapomínáme ani na ty, kteří se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně postiženým a osobám sociálně vyloučeným, nebo ty, kteří se zaměřují na kulturní činnost a zlepšení kulturního povědomí. Nově jsme zařadili i program na podporu sítě tzv. Family Portů, tedy podporu veřejného prostoru k možnosti péče o děti,“ upřesňuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Chtěl bych upozornit všechny žadatele, že o dotace budou moci žádat od 16. listopadu do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Veškeré důležité termíny a informace budou zveřejněny i na webových stránkách obvodu. A prosím všechny, aby si vše řádně prostudovali a své žádosti podali včas a do správného programu,“ dodal Ondřej Ženíšek.

Zdroj: MO Plzeň 3

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *