Studenti medicíny se budou učit na virtuálním pitevním stole

Virtuální pitevní stůl je novou pomůckou, kterou budou ke svému studiu využívat posluchači Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Pracovat na něm začnou v nadcházejícím zimním semestru, který byl zahájen 1. října 2018.

Virtuální pitevní stůl, pořízený pro Ústav anatomie, obsahuje vysoce pokročilé zobrazovací technologie pro vytváření prostorových (3D) obrazů těla člověka a všech jeho částí až do poměru 1:1. Umožňuje paralelní výuku k pitevním cvičením a kromě zobrazení všech struktur těla, které jsou zobrazitelné ve všech rovinách, nabízí bezpočet klinických případů, animaci pitevních preparačních postupů, testování znalostí studentů a možnost srovnání normálních a patologicky změněných orgánů.

„Zařízení není jen moderní výukovou platformou, ale také bezpečnou a efektivní alternativou klasické a dosud požívané anatomické pitvy, se všemi jejími zdravotními zátěžemi pro studenty i pedagogy – vdechování zdravotní škodlivých konzervačních látek, práce s pitevními nástroji a podobně,“ oceňuje doc. Pavel Fiala, vedoucí Ústavu anatomie a proděkan fakulty.

Na plzeňské lékařské fakultě, která jej jediným zástupcem Univerzity Karlovy v kraji, se na povolání lékaře připravuje více než 2000 studentů, z nich je přibližně 500 těch, kteří studují medicínu v angličtině. Zájem o studium každoročně několikrát převyšuje možnosti školy. Letos se například k magisterskému studiu v češtině hlásilo 2430 uchazečů, z toho 1773 mělo zájem o studium Všeobecného lékařství a 657 o studium Zubního lékařství. Zkoušky úspěšně složila přibližně jedna pětina z nich a ke studiu do prvního ročníku pak bylo přijato 245 studentů Všeobecného lékařství a 51 budoucích zubařů. (tz)

Fotop LF UK Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *