Střecha školy v Kralovické ulici se zazelení. Možná i pokvete

Plzeň připravuje pilotní projekt zelené střechy na základní škole. Osadit různým typem zeleně chce pět z osmi pavilonů 4. základní školy v Kralovické ulici, jež se nachází uprostřed panelových domů na jednom z největších plzeňských sídlišť. Projekt zelené střechy je součástí zpracované koncepce hospodaření s dešťovými vodami ve městě Plzni. Současně patří do konceptu Smart City Plzeň, tedy do souboru chytrých projektů, jimiž chce krajská metropole zpříjemňovat a usnadňovat život svým občanům i návštěvníkům.

„Ozelenění střech má pomoci zadržovat dešťové srážky, které jsou jinak odváděny kanalizací, má také pomoci ochlazovat objekty a zlepšovat mikroklima vnitrobloku v panelovém sídlišti,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký, který má koncept Smart City Plzeň na starost.

Projekt počítá s využitím střech u pěti budov školy, dohromady jde o plochu 2100 metrů čtverečních. Na střeše by se měly objevit různé druhy rozchodníků, byliny a traviny i trvalky. „Protože statik vyloučil pohyb žáků přímo na střeše, hledali jsme jiné možnosti, jak ji žákům zpřístupnit. Podařilo se najít technické řešení, jež žákům část střechy zpřístupní formou pochozí lávky kotvené do nosných prvků objektu mimo vlastní konstrukci střechy,“ řekl technický náměstek Pavel Šindelář. V dosahu lávky budou umístěny měřicí přístroje pro potřeby školy i pro vyhodnocování přínosu projektu. K přenosu dat bude využita plzeňská městská síť internetu věcí LoRa, kterou zajišťuje Správa informačních technologií města Plzně. O sledování a vyhodnocování dat projevily zájem občanské sdružení ENVIC i Západočeská univerzita v Plzni.

„Nyní probíhá projektová příprava. Ta zahrnuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tedy včetně dokumentace pro provedení stavby. Začít s realizací bychom mohli v roce 2019, náklady na pořízení projektové dokumentace jsou 356 950 korun včetně DPH, náklady na realizaci budeme znát do konce roku 2018,“ uvedl Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně, který má projekt na starost.

Termografický snímek části střechy u 4. základní školy pořízený v září 2016 dronem Správy informačních technologií města Plzně zdokumentoval teplotní rozdíly na osluněné a zastíněné části střechy, kdy v létě přesahuje teplota střechy 70°C. Ozeleněním střechy se teplotní extrémy sníží, zachycená dešťová voda následným odpařováním zlepší klima a sníží teplotu i v okolí.

Zadržováním dešťových vod v rámci Plzně a způsobem jejich využití se zabývá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který připravil zadání Koncepce odtokových poměrů města Plzně. Součástí této koncepce bude i návrh objektů se střechami vhodnými k ozelenění. V Plzni má ploché střechy 90 budov základních, mateřských a uměleckých škol a jídelen.

„Projektem využití dešťových vod a zelených plochých střech městských budov se připravujeme na snižování negativních dopadů klimatických změn. Také tím chceme zvýšit kvalitu života ve městě. V loňském roce byla dokončena Adaptační strategie města Plzně, která je jedním z podkladů pro zpracování Strategického plánu města Plzně,“ uvedla Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zelená střecha je jedním z mnoha chytrých řešení připravovaných městem Plzeň. Řadu z nich už město zavedlo, další připravuje. Podrobné informace ke Smart City Plzeň jsou na http://smartcity.plzen.eu. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *