Stipendium generála George S. Pattona na rok 2022 získala Natálie Jeslínková

Čestné stipendium generála George S. Pattona na rok 2022 získala Natálie Jeslínková. Studentka oboru zdravotnický asistent na Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické Plzeň při studiu pracuje v Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek a jeho klientům věnuje výjimečnou péči. Stipendium uděluje Nadace Briana LaVioletta již 11 let jednomu z absolventů středních plzeňských škol, který se rozhodl pro veřejnou službu nebo humanitární práci. Letos poprvé se slavnostního ceremoniálu zúčastnily dvě finalistky, neboť rozhodování mezi nimi bylo velmi složité. Čestnou medaili předal laureátce americký veterán George Thompson.

„Byly to poslední dva roky, které ukázaly, jak je důležité, aby se mladí lidé zapojovali do profesí, jako jsou vojáci, hasiči, dobrovolníci, zdravotníci. Tyto dva roky pro nás byly velmi těžké a ukázalo se, že lidé mají srdce na správném místě a že dokážou zvládnout i ty nejtěžší situace. Byl jsem dojatý, když jsem si mohl přečíst eseje o tom, jak mladé ženy sedící v tomto sále uvažují o důležitosti pomáhat druhým. Moc si toho vážím a děkuji za to,“ uvedl primátor města Pavel Šindelář při slavnostním aktu v obřadní síni plzeňské radnice. Toho se z představitelů města zúčastnila také radní pro oblast prezentace a marketingu Veronika Jilichová Nová.

„Letošní ročník je charakterizován dvěma rozdílnými pohledy. Zaprvé se poměrně složitě v našich podmínkách dozvídáme o těch, kteří si stipendium zaslouží, neboť jde o skromné a nenápadné mladé lidi. Druhou věcí je, že v nejužším výběru finalistů jsme dlouze diskutovali a rozhodovali o vítězce. Proto jsme zcela netradičně pozvali na tuto slavnostní chvíli dvě mladé dámy, neboť si poděkování zaslouží obě,“ vysvětlil za Nadaci Briana LaVioletta předseda komise Petr Liška. Na druhém místě skončila Eliška Rohlíková z Církevního gymnázia Plzeň, aktivní skautka a dobrovolnice v mnoha organizacích, která mimo jiné pomáhala v očkovacím centru v době pandemie covidu-19.

Natálii Jeslínkovou do soutěže přihlásili kolegové z Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek v Kotíkovské ulici, kde nejprve vykonávala studentskou praxi a od července 2020 tam brigádně pracuje. „Velmi si vážím toho, že jsem stipendium získala právě já. Je to pro mě velká čest a abych řekla pravdu, vůbec jsem to nečekala. Jsem ale velmi nadšená. Netuším, co s výhrou udělám, ale vím, že chci pokračovat ve svém oboru, miluju to,“ řekla oceněná studentka, která po absolvování maturitní zkoušky chce dále studovat na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni obor všeobecná sestra a porodní asistent. Podle vedení domova je Natálie nejen vzornou studentkou s výjimečným přístupem ke klientům, ale i všestrannou a velmi nadanou slečnou. Zajímá se o zdravotnictví, klienty, jejich příběhy a osudy. Je mezi nimi i spolupracovníky oblíbená a skvěle odvádí svou práci. Tu chápe jako poslání, které vykonává srdcem.

Čestné stipendium generála George S. Pattona založila Nadace Briana LaVioletta 6. května 2010 během oslav 65. výročí osvobození Plzně 3. armádou generála Pattona. Její zástupci se vyhlášení v Plzni letos nemohli zúčastnit, ale pozdravy od nich a od George Pattona Waterse přednesla Kathy Anderson, která se svým manželem již posedmé navštívila Slavnosti svobody.

Vyhlášení stipendia se zúčastnila řada významných hostů. Kromě amerického válečného hrdiny George Thompsona a jeho přátel to byl například Todd Jurkowski, zástupce kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze. Ten poděkoval Nadaci Briana LaVioletta za organizaci soutěže a za to, že dává „hlas“ mladým lidem. „Jejich činy totiž mluví hlasitěji než slova,“ zdůraznil Todd Jurkowski.

Čestné stipendium generála Pattona je určeno studentkám a studentům plzeňských středních škol, kteří se po absolutoriu chystají vstoupit do armády, k hasičům, záchranářům, zdravotníkům nebo jiným veřejným bezpečnostním či sociálním službám. Musí vypracovat esej, ve které vyjadřují a zdůvodňují svoje rozhodnutí věnovat se této činnosti. Vítěze vybírá odborná porota složená ze členů komise. Důležitým předpokladem je školní prospěch a hodnoty uchazeče, které hrají v procesu výběru roli. Mezi tyto hodnoty patří například čest, odevzdání se druhým, snaha udělat svět lepším místem k životu, nezištnost, obětování se, ochota naplno se věnovat dobré věci. Stipendium představuje tisíc amerických dolarů a medaili.

Nadaci založila rodina LaViolettových na památku svého patnáctiletého syna a bratra, Briana LaVioletta, který zemřel nešťastnou náhodou při plavání v roce 1992. Právě Brianovo silné odhodlání sloužit své společnosti ji inspirovalo ve snaze umožnit ostatním mladým lidem uskutečnit Brianovy sny a plány. Od založení Nadace Briana LaVioletta bylo uděleno více než tisíc stipendií.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *