Škola Dobromysl vybuduje v Husově ulici podzemní nádrž na dešťovou vodu. Bude s ní zalévat zahradu

Žáci waldorfské školy se učí hospodařit s  dešťovou vodou, škola vybuduje podzemní nádrž
Výhradně vodu z  okapů a ze studně budou využívat na závlahu relaxační zahrady žáci Waldorfské základní školy Dobromysl o. p. s. v  Plzni. Přetvoří k  tomu vnitroblok školy v  městském objektu v  Husově ulici. Na projekt získala škola, která má v  současné době 160 žáků, příspěvek z  nadačního fondu Zelený poklad, a to ve výši 187.691 korun. Škola tak vybuduje podzemní nádrže na dešťovou vodu, vyčistí studnu a provede i další úpravy.

„Waldorfská pedagogika pracuje převážně s  přírodními materiály a zdroji, proto je nám přirozená snaha o využití maximálního potenciálu při zachování rovnováhy v  přírodě,“ vysvětluje ředitelka školy Silvie Kubová.

Žáci budou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy a keře, plody sklidí, zkonzumují, případně je využijí k  dalším tvořivým činnostem. Děti v  družině se budou moci brouzdat v  nově vybudovaném oblázkovém jezírku, pomocí srážkoměrů budou děti samy sledovat množství srážek a jejich přínos pro zahradu. V  rámci výuky budou žáci propočítávat plochu střechy, potřebnou velikost nádrže na dešťovou vodu, přítok, odtok a průtok. Zahrada navíc slouží celé škole k  pořádání školních slavností, relaxaci a v  neposlední řadě k  výuce v  přírodním prostředí.

V  rámci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“ financovaném z  nadačního fondu Zelený poklad škola vybuduje podzemní nádrž pro dešťovou vodu, vyčistí místní studnu a realizuje další stavební i zahradnické práce. Přínos projektu má dosah dále než jen pro samotnou školu, vodní prvek v  zahradě a zeleň navíc svým odparem sníží sálavé teplo městské zástavby.

Posláním nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat spolkům, školám a  dalším subjektům v  péči o  životní prostředí s  důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu dětí, mládeže i  široké veřejnosti. Fond už od svého vzniku v  roce 1996 podpořil více než 250 projektů, kterým rozdělil téměř 20 milionů korun. Zřizovatelem nadačního fondu je město Plzeň.  (tz)

Ilustrační foto Nadační fond Zelený poklad

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *