Senioři ve Stříbře budou moci hledat rodinné kořeny se Západočeskou univerzitou

Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni nabídne ve Stříbře v akademickém roce 2019/2020 nový studijní program Genealogie – hledání rodinných
kořenů.

Po dva semestry se budou posluchači seznamovat se základy pomocných věd historických. Orientovat v archivních fondech a sbírkách, poznají práva a povinnosti badatele v archivu.
Zvláštní důraz bude ve výuce kladen zejména na paleografii, která je klíčová pro čtení matričních zápisů a souvisejících textů. Dále budou představeny základní prameny pro genealogický výzkum, ale také sčítání lidu, soupisy obyvatelstva a další prameny, kde mohou
vyhledat informace k rodinné historii.

V závěru druhého semestru se účastníci naučí, jak postupovat při vytváření vlastního rodokmenu, včetně praktického cvičení v práci s matrikami. Během celého roku se tak účastníci dozví, co by měl znát a umět začínající genealog, protože ke genealogickému studiu je potřeba mít znalost pramenné základny,
jazykovou vybavenost a historické znalosti. Výuka bude probíhat každé liché PONDĚLÍ, 14.30
– 16.00, ve Střední odborné škole, Benešova 508, 349 01 Stříbro.

Zápis se koná 3.9.32019 od 9.00 do 11.30 hod. v přízemí Městského úřadu Stříbro,
Masarykovo nám. 1. Cena za kurz 700.- Noví zájemci o studium si prosím přinesou k zápisu
také průkazovou fotografii, která jim bude nalepena na výkaz o studiu.
Více Informací v případě dotazů Vám podá administrátorka pro pobočku ve Stříbře., a to
Ing. Julie Kukanová – kukanova@volny.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *