Sedláčkova ulice bude rozkopaná ještě rok. Vozovka bude ze žulových kostek a chodníky z plzeňské dlažby

Plzeň nechává kompletně rekonstruovat Sedláčkovu ulici v centru města, a to v úseku od Bezručovy ulice až po sady 5. května. Stavební práce za 23,3 milionu korun bez DPH pro město provádí firma EUROVIA CS, a. s. Frekventovaná komunikace v blízkosti centrálního náměstí bude mít vozovku ze žulových dlažebních kostek a chodníky vyskládané z takzvané plzeňské dlažby. Součástí projektu je i nové veřejné osvětlení a další úpravy.

„Poté, co město v uplynulých letech nechalo rekonstruovat Riegrovu a Bezručovu ulici, je toto další logický krok. Po dokončení tak v podstatě budou kompletně zrekonstruovány hlavní komunikace v této části,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Stavba byla zahájena v září 2017 s termínem kolaudace nejpozději do konce června 2019.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře bude v rámci stavby také provedena sanace stávající kanalizační stoky včetně rekonstrukce domovních přípojek. „Projekt počítá také s osazením nového veřejného osvětlení na stěny přilehlých domů. Ta akce je výjimečná v tom, že se nám podařilo sdružit tři investory, je to město Plzeň, Vodárnu Plzeň a společnost Innogy, která provádí výměnu plynovodního řadu,“ doplnil Pavel Šindelář. Výměna plynovodu bude dokončena ještě letos.

Stavební práce jsou prováděny za současné uzavírky dvou sousedních bloků. V první etapě jde o bloky mezi ulicemi Bezručova a Riegrova. „V letošním roce je naplánováno dokončit stavební práce na úseku od ulice Bezručova po ulici Veleslavínova. V roce 2019 je v plánu dokončení posledního bloku, tedy od ulice Veleslavínova po ulici sady 5. května,“ řekl David Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně, který má projekt za město na starost. Z celkové částky 23,3 milionu korun bez DPH jde z rozpočtu odboru investic částka 13,8 milionu korun bez DPH, zbylou část uhradí vodárna. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *