Rychlejší vyšetření, menší dávky záření. Fakultní nemocnice má další nové moderní přístroje

Multidetektorový počítačový tomograf, skiagraf, skiaskopicko-skiagrafický komplet, pojízdný RTG skiagraf – vše s přímou digitalizací. To jsou nové moderní přístroje Kliniky zobrazovacích metod, které byly zakoupeny do borského areálu FN Plzeň v rámci 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče.

Nejmodernější techniku představuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Nové technologie přináší zásadní kvalitativní posun zejména ve zvýšení rychlosti vyšetření a snížení expoziční dávky u pacientů
i personálu. Osm moderních přístrojů bylo z 85 % financováno Evropským fondem pro
regionální rozvoj a z 15 % státním rozpočtem. Celková částka uhrazená za tuto techniku byla
49,3 mil. korun. Obnova zobrazovací techniky v areálu FN Plzeň-Bory významným způsobem
přispívá ke zkvalitnění péče o nemocné s interními onemocněními, včetně pacientů v oboru
všeobecné chirurgie a traumatologie, urologie, pneumologie, geriatrie a také následné péče.
Díky těmto technologiím se diagnostika a celková péče posouvá výrazně dopředu.“

Multidetektorový počítačový tomograf

Tento přístroj je nejdražší pořízenou technikou z celého projektu (24 mil. korun). Dovoluje
efektivní snížení radiační dávky pro nemocné při CT vyšetření. Umožní odhalit některá skrytá
přidružená onemocnění, zobrazí komplikace, např. ischémie mozku, chronická onemocnění
plicní tkáně či onemocnění srdce nebo hrudní aorty. Umožní diagnostiku náhlých příhod
břišních, včetně střevní obstrukce a ischémie či onemocnění tlustého střeva, zobrazitelná
virtuální CT kolonoskopií. Přístroj je určen k diagnostice onemocnění pacientů onkochirurgie,
nádorů prsu, trávicího traktu či pro nemocné s kompletní gastroenterologickou
problematikou.

 

Skiaskopicko-skiagrafický komplet s přímou digitalizací

Zařízení s možnostmi efektivního vyšetřování nemocných v rámci základní diagnostiky
onemocnění v oblasti trávicího traktu. To jsou onemocnění spojená s poruchou polykání a při
dlouhodobém sledování nemocných s onemocněními vývodných cest močových, včetně
snímkování hrudníku a břicha u nemocných na lůžku. Kromě diagnostiky slouží toto zařízení k
navigaci a provádění jednodušších nevaskulárních výkonů, jako jsou drenáže, nebo úpravy
polohy drénů, případně jednodušší výkony na vývodném systému močovém – kontrola
polohy a úpravy polohy katétrů.

Skiagrafie s přímou digitalizací

Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro přímou digitální skiagrafii, se stropním závěsem pro
RTG zářič a dvěma flat-panel-detektory ve vyšetřovacím stolu a vertikálním stativu. Slouží ke
snímkování hrudníku, břicha, páteře a skeletu u nemocných s interními onemocněními,
zejména s ischemickou chorobou srdeční a jejími komplikacemi, včetně srdečního selhání,
zánětlivá onemocnění plic či degenerativní onemocnění skeletu a páteře. FN zakoupila tuto
technologii pro diagnostiku na 2. interní kliniku a chirurgické oddělení.

 

Pojízdný RTG skiagraf s přímou digitalizací a bezdrátovým detektorem

Čtyři pojízdné RTG skiagrafy napomáhají k diagnostice v několika borských pavilonech. Tato
mobilní technologie má široké využití pro vnitřní lékařství, intenzivní péče, dlouhodobá
intenzivní péče, chirurgie, intenzivní péče v pneumologii. Hlavním přínosem je vyšetření u
lůžek s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev).

 

Skiagrafie
Zobrazování struktury lidských tkání na základě rozdílného zeslabení rentgenového záření při
průchodu zobrazovaným objektem. Výsledný obraz je zachycen na vhodném receptoru obrazu (filmu,
elektronickém detektoru). Staticky je zobrazena vnitřní stavba a anomálie ve struktuře či tvaru
vyšetřovaného orgánu. Metoda je průsvitem prostorového objektu na dvourozměrnou rovinu.
Nejčastěji se používá k zobrazení při vyšetření kostí, zubů a kloubů, ale velmi dobře poslouží i pro
zobrazení některých měkkých tkání, např. srdce a plic. Jedná se o jednoduchou, rychlou a nejčastěji
indikovanou diagnostickou zobrazovací metodu, radiačně minimálně zatěžující pacienta.

Skiaskopie
Zobrazení za pomoci rentgenového záření určené k průběžnému sledování dynamických dějů, např.
zavádění katétrů do cév nebo při endoskopických vyšetřeních. Obrazu není potřeba stejně kvalitního
jako v případě skiagrafie, cílem je lokalizace a navádění instrumentária, ale je zapotřebí série obrazů
zachycující po určitou dobu vývoj situace. Dříve se jednalo výhradně o kontinuální snímkování a zátěž
pacienta sice slabším, ale delší dobu trvajícím zářením. Dnes je skiaskopie standardně prováděna
pulzním režimem,,tzn.že jsou generovány periodické krátké pulsy rentgenového záření, čímž se
významně snižuje dávka jak pacientovi, tak zdravotnickému personálu. Frekvence pulsů se volí tak,
aby pro lékaře zavádějícího instrument byla informace o pohybu dostatečná.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *