Rostou reálně platy ve školství? Na Plzeňsku plat učitelů stoupal víc než jinde

Ve školství se stále hůře daří obsadit volná místa. I přes loňské zvýšení platů zůstávají učitelské platy více než 15 % pod průměrným platem v ČR. Jaké bylo reálné zvýšení platů ve školství? A jaká je situace v jednotlivých regionech? Ve srovnání s jinými kraji je na tom Plzeňsko ještě relativně dobře, platy tady stoupaly víc než jinde.

Nedostatek kvalitních pedagogů je dlouhodobým evergreenem, příčiny jsou také zřejmé – nízké finanční ohodnocení, klesající společenská prestiž povolání, odměňovací systém, který neumožňuje výrazně lépe ohodnotit kvalitní pedagogy. Nemůžeme se proto příliš divit, že zájem o studium pedagogických oborů klesá. Navíc jen malá část absolventů pedagogických fakult hledá uplatnění v oboru. Z veřejně přístupných údajů UK a ČSÚ vyplývá, že do škol nastupuje necelá polovina absolventů pedagogických fakult a více než čtvrtina z nich do pěti let ze školství odchází. Uplatnění hledají především v administrativě a v obchodu.

Zájem o místa ve školství výrazně klesá

Podle čerstvých údajů Profesia.cz je aktuální situace taková, že nabídka míst v oborech učitel či vychovatel, meziročně mírně klesla, ale v jiných jako speciální pedagog výrazně vzrostla. Nabídka volných míst je tak ve srovnání s loňskem mírně nižší, ale nevybočuje z hodnot v posledních 5 letech. Výrazně ale klesá počet reakcí ze strany uchazečů o zaměstnání, a to na všech pozicích. Ve srovnání s loňským rokem se například zájem o místa asistenta učitele propadl o 65 %, učitele o 33 % a speciálního pedagoga o 26 %. Zajímavé je v tomto ohledu srovnání Prahy a ostatních regionů – zatímco v metropoli zájem o práci ve školství výrazně poklesl, v ostatních regionech je tomu naopak.

Platy ve školství nestouply tolik, jak se uvádí

Pro učitele je demotivující zejména finanční ohodnocení a fakt, že tabulkově dané platy nezohledňují kvalitu jejich práce ani nasazení a aktivitu nad rámec odučených hodin. Z údajů Profesia.cz vyplývá, že průměrný hrubý plat učitele je podle typu školy o třetinu až čtvrtinu nižší v porovnání s průměrem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ČR. Ani loňské halasně proklamované plošné přidání o 15 % tuto disproporci příliš nezměnilo, navíc reálný růst celkových příjmů byl nižší. A fakt, že patnáctiprocentního nárůstu učitelské platy v průměru nedosáhly, potvrzují i údaje portálu Profesia.cz.

Podle dat shromážděných na Platy.cz, kam informace o svých hrubých mzdách včetně odměn zadávají sami zaměstnanci, dojdeme při porovnání platů z posledních dvou školních roků k tomu, že učitelé na základních školách si polepšili o 7 %, na středních dokonce jen o 5 %; u učitelů ZUŠ dokonce došlo k poklesu reálných příjmů o 4 %. Větší percentuální nárůst jsme zaznamenali u pomocných pozic – například školníkům vzrostl příjem v průměru o 18 %, asistentům učitele o 16 %. Je ale nutné dodat, že u těchto profesí byly příjmy velmi nízké, i po přidání je medián celkového platu asistenta učitele 17 380 Kč a školníka 17 650 Kč.

V jednotlivých regionech rostly platy rozdílně

Pokud se na porovnání školních roků 2016/2017 a 2017/2018 podíváme optikou jednotlivých krajů, vidíme velké rozdíly. V některých je znatelný růst – například v krajích Jihočeském, Plzeňském a na Vysočině v rozmezí 13-23 %. Jinde ale medián platu stagnoval nebo dokonce klesl: v Ústeckém a Olomouckém kraji o 2 %, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji o 1 %. Žádné změny nezaznamenali v krajích Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském. (tz)

Ilustrační foto Profesia CZ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *