Pro Plzeňský kraj je bezpečnost prioritou. Hasiči, policie a záchranáři představili moderní techniku

Policie, hasiči a záchranka tvoří integrovaný záchranný systém, zajišťují bezpečnost a zejména včasnou pomoc při mimořádných událostech. Představitelé Plzeňského kraje vnímají bezpečnost jako jednu z priorit, a proto kraj přispívá složkám IZS na zajištění kvalitní a rychlé pomoci nemalými částkami.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Všechny útvary Policie České republiky jsou rozpočtově zajištěny státem, ale jsou situace, kdy jim rychle a cíleně poskytnutý finanční nebo věcný dar pomůže vyřešit například problematickou situaci s chybějícím, nevyhovujícím nebo dosluhujícím vybavením. Plzeňský kraj takto v souladu s „Deklarací o vzájemné koordinaci a spolupráci v oblasti bezpečnosti“, kterou obě strany podepsaly v roce 2010, každoročně podporuje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.

„Peníze z krajského rozpočtu uvolňujeme jenom v případech, kdy vidíme, že to účelně a rychle to přispěje k dalšímu zlepšení bezpečnostní situace v našem kraji. Za poslední čtyři roky tak uvolnil Plzeňský kraj ve prospěch krajského ředitelství policie ze svého rozpočtu více než šest miliónů korun,“ říká náměstek hejtmana Ivo Grüner.

 

Díky příspěvku kraje mohla být pořízena například níže uvedená technika.

 

Mobilní monitorovací centrum

 • jedná se o speciální monitorovací policejní vozidlo, které významně napomáhá předcházení a postihu extremismu v celém PK a zejména v příhraničních oblastech; technologie umožňuje dokumentaci protiprávního jednání, rychlý postih pachatelů protiprávního jednání a poskytnutí ucelených informací veřejnosti
 • vybavení vozu např. obsahuje: kamery na hydraulickém stožáru, kamery s vysokým rozlišením na otočných hlavicích, IR reflektory pro přisvícení v nočním provozu, kamery na přilby policistů, zařízení pro příjem video signálu z vrtulníku PČR

 

Kyanoakrylátová komora (2014)

 • zařízení je určeno ke zviditelňování latentních daktyloskopických stop (otisků) prostřednictvím kyanoakrylátových par
 • konstrukce zařízení umožňuje z toxikologického hlediska bezpečný provoz
 • splňuje požadavky komplexní analýzy (omezení kontaminace druhotným genetickým materiálem)
 • podstatně zvyšuje efektivitu a produktivitu práce při práci s forenzním materiálem

 

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (2015)

 • přístroj je určen k chemické materiálové analýze; nejfrekventovanějším typem analyzovaných látek jsou omamné a psychotropní látky, požární akceleranty a paliva, slzotvorné prostředky, pesticidy, plasty resp. jejich rozkladné produkty
 • zařízení v neposlední řadě využíváno k tzv. profilování drog, tj. k určení podobností vzorků drog a následnému typování jejich původu

 

Přístroj Real time (2013)

Jedním z kroků kriminalistické genetické expertizy je kvantifikace. Jedná se o metodu, která umožňuje velice přesně určit množství DNA ve zkoumaném vzorku. „Kvantifikace probíhá v přístroji, který se nazývá real-time PCR. Tento přístroj, který do roku 2011 ve vybavení genetické laboratoře OKTE chyběl, nám byl nám zakoupen v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj,“ říká Jaroslav Vaněk z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

 

 

 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je finančně dlouhodobě systematicky podporován příspěvky Plzeňského kraje již od roku 2002. „Tyto pravidelné roční příspěvky jsou využívány především na pořízení nové požární techniky a technických prostředků,“ vysvětluje ředitel HZS PK František Pavlas a dodává, že celková finanční částka poskytnutá Plzeňským krajem HZS Plzeňského kraje přesáhla k dnešnímu datu 180 miliónů korun. Uvedené krajské finanční prostředky výrazně doplnily investiční a provozní prostředky přidělené HZS Plzeňského kraje ze státního rozpočtu a z evropských strukturálních fondů.

Plzeňský kraj přispívá také nemalou částkou na obnovu požární techniky pro jednotky dobrovolných hasičů obcí v Plzeňském kraji.

 

HZS Plzeňského kraje v posledních 4 letech zakoupil díky investičnímu příspěvku Plzeňského kraje techniku ve výši bezmála 36,5 milionu korun.

 

2 ks CAS 20 na povozku Tatra Terrno (2013, 2014)

 • jedná se o prvovýjezdovou cisternovou automobilovou stříkačku ve speciálním technickém provedení s výkonem požárního čerpadla 2 000 l/min
 • disponuje nádrží na vodu o objemu 4 000 l a nádrží na pěnidlo o objemu 240 l
 • obsahuje technické prostředky nejen pro likvidaci požárů budov, dopravních nehod, technických zásahů, záchrany osob a zvířat, ale i úniků nebezpečných ropných a chemických látek.
 • cisterna je nejvytíženějším typem vozidla používaným HZS Plzeňského kraje k zásahové činnosti

 

Dopravní automobil VW Transportér (2013)

 • vozidlo je určeno k přepravě hasičů na místo zásahu, případně k jejich střídání při dlouhodobých zásazích

 

 

 

 

 

2 ks CAS 30 na podvozku Tatra 815-7 (2013, 2015)

 • jedná se o speciální cisternovou automobilovou stříkačku pro velkoobjemové hašení disponující nádrží na vodu o objemu 9 000 l a nádrží na pěnidlo o objemu 540 l
 • CAS se používá především pro zásahy při požárech lesních a polních porostů, průmyslových budov a při zásazích vyžadující velké množství hasebních látek na místě události; CAS disponuje požárním čerpadlem o výkonu až 3 000 l/min umožňující dopravu vody na velké vzdálenosti a přečerpávání velkého množství vody např. při povodních
 • CAS je unikátní i použitým podvozkem, který má velmi dobré terénní vlastnosti a umožňuje mimo jiné proměnné nastavení světlé výšky

 

5 ks velitelský automobil (2 ks 2013, 2 ks 2014, 1 ks 2015)

 • VEA je využíván k rychlé dopravě velitele na místo zásahu a k účinnému monitoringu místa události, ve výbavě těchto vozidel je standardně hasicí přístroj, ruční vyprošťovací přístroj, svítilny, izolační dýchací přístroj a další technické prostředky
 • jedná se o vozidla s velmi dobrými terénními vlastnostmi, které umožňují veliteli být mobilní na místě zásahu

 

Dynamická měřící stolici VDP (2015)

 • zařízení je využíváno ke kontrole dýchacích přístrojů po použití při zásahu, nebo pro jejich periodickou kontrolu, která je nutná pro ověření jejich správné činnosti.
 • zařízení využívají také jednotky SDH obcí z Plzeňského kraje

 

Automobilový žebřík na podvozku Iveco s dostupnou výškou až 42 metrů (2016)

 • výšková technika je vybavena sklápěcím posledním dílem žebříkové sady
 • tento nový moderní typ automobilového žebříku je plnohodnotnou náhradou klasického žebříku a umožňuje provádět i činnosti, které v minulosti byly možné jen s automobilovými plošinami, např. evakuaci osob z prostorů odvrácené strany střechy objektů a účinné hašení požárů z výšek bez potřeby obsluhy v koši

 

zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, jejíž činnosti jsou stanoveny zákonem č. 374 / 2011 Sb. Poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči, což je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. „Její činnost by nebyla možná bez významného finančního příspěvku kraje, který činí ročně zhruba 55 % z celkového rozpočtu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Další významnou finanční částku pro svoji činnost získává Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje do svého rozpočtu z plateb zdravotních pojišťoven. Ostatní příjmy tvoří méně významné položky,“ uvádí Jana Vidunová, náměstkyně útvaru krizového řízení ZZS PK

Níže je uveden výběr technického vybavení pořízeného díky podpoře PK v letech 2013 až 2016.

Transportní přístroje pro umělou plicní ventilaci pro různé věkové kategorie (PneuPacBabyPAC B 100, Medumat Easy CPR, Oxylog®  2 000 plus) (2013)

 • tyto přístroje umožňují podpořit či nahradit funkci dýchací soustavy pacienta, pokud z nějakého důvodu tato funkce selhala, či je nedostačující; zejména přístroj Oxylog® 2 000 plus umožňuje různé nastavení a ventilační režimy, což dovoluje v rámci léčby lépe zohlednit konkrétní potřeby pacienta, dle jeho aktuálního zdravotního stavu

 

Přístroje na monitoring životních funkcí Corpuls3 (2013)

 • tyto přístroje dovolují nejen monitorovat saturaci hemoglobinu kyslíkem („okysličení krve“), puls, krevní tlak pacienta, elektrickou aktivitu srdeční (ekg), tělesnou teplotu apod., ale i provádět výkony jako jsou defibrilace, kardioverze a zevní kardiostimulace

 

Transportní izolátor tzv. biovak (2015) 

 • je určen pro ošetřování pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc

 

Technické zhodnocení vozidel pro mimořádné události s hromadným postižením osob (2015)

 • vozy jsou umístěny v Plzni, Klatovech a Tachově
 • jejich vybavení je určeno k zásahům u mimořádných událostí s hromadným postižením osob

 

21 sanitních vozů Mercedes Benz Genios + 21 defibrilátorů a tablety Panasonic Toughpad (2015)

 • tablety jsou určeny zejména k pořizování zdravotnické dokumentace pacientů; na základě spolupráce s poskytovateli akutní lůžkové péče umožňují v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče získávat některé důležité informace o předchozích onemocněních či zdravotních komplikacích ošetřovaného pacienta, pokud byl v některém ze zařízení již hospitalizován

 

Další technika pořízená za přispění PK:

 

 • 8 sanitních vozů VW Transporter (2014)
 • 4 vozidla Škoda Yeti (2014)
 • přístroje pro umělou plicní ventilaci (Medumat Easy CPR) (2014)
 • upgrade dalších přístrojů Corpuls3 (2014)
 • 4 stany pro činnost v místě mimořádné události s hromadným postižením osob (2014)
 • dýchací přístroje (Medumat Easy CPR, Oxylog® 2 000 plus) (2015)
 • vozidla Škoda Fabia Combi (2015)
 • sanitní vozidlo Škoda Yeti pro lékařskou výjezdovou skupinu pracující v setkávacím systému (2015)
 • další sanitní vozidla VW Transporter T5, sanitní vozidlo VW pro zdravotní dopravní službu (2015)
 • dýchací přístroje pro umělou plicní ventilaci (2016)

 

 

 

Odbor informatiky Krajského úřadu plzeňského kraje

 

Nedílnou součástí fungování IZS v kraji je spolupráce složek IZS s odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jedná se zejména o regionální komunikační infrastrukturu CamelNET, jejímž prostřednictvím je připojeno ředitelství Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a 10 výjezdových základen na území kraje, Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru spolu s 11 územními odbory a požárními stanicemi na území a také 12 územních či obvodních oddělení policie České republiky. „V souladu se strategií rozvoje regionální komunikační infrastruktury pracuje odbor informatiky na systematickém rozšiřování komunikační infrastruktury, spolupracuje s obcemi a i díky této spolupráci připravuje další místa, která bude možné do sítě zapojit. Není to ale jediná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému,“ doplňuje vedoucí odboru Eliška Pečenková.

Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru poskytuje Plzeňskému kraji nebytové prostory pro hosting záložního Technologického centra Plzeňského kraje, spolupracuje při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Plzeňského kraje, výměně dat. Ss Krajským ředitelstvím Policie České republiky je navázána spolupráce při nasazení a užívání prvků aktivního monitoringu v příhraničí (projekt Klidné příhraničí) a pro zkvalitnění péče o ošetřovaného pacienta připravil a realizoval odbor informatiky projekt EmergencyCard, který lékaři Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje při své práci rutinně využívají.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *