Příští týden začne oprava lávky Pod Pecihrádkem, dotkne se hlavně cyklistů a chodců

V  pondělí 7. června se uzavře lávka pod Pecihrádkem. Cyklisté a pěší tak budou muset pro spojení z  Doubravky na Bílou Horu použít lávku U sv. Jiří. Během čtyřtýdenní opravy se lávka dočká kompletního nátěru proti korozi a opravy mostovky.

Lávka slouží pěším a cyklistům od roku 1993. Poslední protikorozní nátěr dostala v  roce 2005. Kvůli tomu novému se bude muset demontovat celá dřevěná mostovka z  dřevěných fošen. Po otryskání získá lávka nový nátěr. Zachovalé dřevěné fošny se vrátí na své místo, ty poškozené budou vyměněny za nové a instalovány novými kovovými úchyty. „Technologie použité při opravě vyžadují vhodné klimatické podmínky, proto je nutné provést opravu lávky v létě, kdy je pravděpodobnost vyšších teplot a stálejšího počasí. Pokud do oprav nezasáhne počasí, první cyklisté by se po opravené lávce Pod Pecihrádkem měli projet 7. července,“ popsal plánované změny náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule.

Vzhledem k  tomu, že oprava lávky přeruší frekventovanou cyklistickou komunikaci, bude na nejbližších rozcestích před lávkou z  obou stran vyznačena objízdná trasa pro cyklisty i s  plánkem objízdné trasy. Cyklisté budou muset pro cestu z  Bílé Hory do Doubravky použít asi tři kilometry dlouhou objízdnou trasu přes lávku U sv. Jiří a ulicemi Jateční, Na Roudné a Nad Feronou. Na trase je přitom čeká přibližně stometrový pěší koridor stavbou Východního okruhu, kde by měli kolo vést.

Investorem stavby je město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně, která ji zajišťuje. Celkové náklady na stavbu byly vysoutěženy ve výši 1,394  milionu korun včetně DPH.

Lávka Pod Pecihrádkem je spolu s  lávkou U Černého mostu na Valše již druhou, kterou město letos opravuje. Opravy dalších lávek Správa veřejného statku města Plzně, která se o městský majetek včetně mostů a lávek stará, připravuje v  závislosti na jejich aktuálním stavu. V  loňském roce dala například nový povrch na mostovku Vokounovy lávky spojující Homolku na Slovanech s  oblastí kolem doudleveckého hřbitova. V  Plzni je více než 50 lávek, o které se město musí starat. Ročně je na jejich údržbu v  městském rozpočtu vyčleněno pár desítek milionů korun. Každý rok je třeba některou z  nich pořádně opravit.

Lávky na řekách a potocích jsou součástí systému Sportovně rekreačních tras podél plzeňských řek, tzv. „plzeňských greenways“. Tento systém vzájemně propojených cest pro nemotorovou dopravu byl v  roce 2009 oceněn Evropskou asociací Grennways (EGWA) druhým místem v  kategorii Mobility, a to jako první projekt tohoto typu z  bývalého východního bloku.

Zdroj: www.plzen.eu

Mapa objízdné trasy pro cyklisty po uzavření lávky pod Pecihrádkem 7. června 2021:
V asi stometrovém úseku mezi ulicemi U Velkého rybníka a Jateční musí cyklista využít koridor pro pěší vedoucí stavbou. Tam by měl kolo vést.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *