Přidělování městských bytů? Radnice na to má nová pravidla

Radní schválili aktualizaci směrnic a instrukcí pro nakládání s byty a nebytovými prostorami, dále řešení pohledávek na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a podmínky pro výběr nájemců do uvolněných sociálních bytů ve vlastnictví města Plzně.

„Město Plzeň prostřednictvím své  bytové politiky pomáhá zejména spoluobčanům, kteří se ocitli v těžké životní situaci bez vlastního zavinění, například zdravotně či tělesně postiženým, seniorům, mladým lidem opouštějícím dětské domovy, obětem domácího násilí a podobně. V tomto trendu bude i nadále pokračovat,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Mimo jiné se mění bodování u žádosti o byt. „Největší šanci na získání městského bytu do nájmu budou mít pracující občané s nižšími příjmy, kteří se ocitli bez vlastního zavinění v bytové nouzi a mají trvale bydliště či zaměstnání v Plzni,“ doplnil David Šlouf. Bodový systém je v některých svých částech odlišný pro žadatele o běžný nájemní byt, pro žadatele o byty zvláštního určení (bezbariérové, DPS) a byty pro seniory.

Schválená pravidla také lépe specifikují a stanovují postup pro získání nájmu bytu formou takzvaného přednostního řešení. Zvláštní skupinou jsou například rodiče pečující o zdravotně postižené dítě, kteří zejména z důvodu příjmu, zdraví, věku apod. si nejsou schopni zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a stávající bydlení neodpovídá potřebám. Dále jde také o osoby, jimž jsou poskytovány sociální či zdravotnické služby, ale i osoby s požadovanou kvalifikací, které si město Plzeň vybraly jako místo pro život a z různých důvodů si nemohou zajistit bydlení na volném trhu a mohou se zasadit o rozvoj města; osoby, které se z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu ocitly v nepřístupném bytě a podobně.

Mění se také postup při řešení pohledávek za stávajícími nájemníky. „Nová pravidla mimo jiné umožňují městu se jednodušeji vypořádat s nájemníky, kteří dluží za nájemné a nijak nereagují na výzvy na uhrazení dluhu,“ uvedl vedoucí Odboru bytového Magistrátu města Plzně Zdeněk Švarc.

Radní také souhlasili s vyčleněním 35 až 50 takzvaných sociálních bytů v rámci realizace projektu Pilotní testování koncepce sociálního a dostupného bydlení v Plzni, a to po dobu trvání projektu od 1. března 2017 do 29. února 2020, případně i pro další projekty sociálního bydlení. „Výběr konkrétních bytů je v kompetenci magistrátního odboru bytového. Jde o byty, ve kterých je jejich nájemcům poskytována podpora ve formě sociální práce,“ vysvětlil Zdeněk Švarc. Doplnil, že cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi. „Jde například o osoby z azylových domů, lidi, kteří odcházejí ze zdravotnického zařízení a nemají se kam vrátit, mladé lidi, kteří opouštějí dětské instituce či pěstounskou péči a další,“ dodala Karolína Vodičková z magistrátního odboru sociálních služeb, který při změně směrnice a instrukcí s odborem bytovým spolupracoval. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *