Přes dva a půl tisíce zájemců o studium na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy skládá přijímací zkoušky

Studium na lékařské fakultě patří mezi nejnáročnější, zájemce čekají písemné testy z fyziky, chemie a biologie. K magisterskému studiu medicíny v češtině se celkem hlásí 2616 uchazečů, z toho 1852 na všeobecné lékařství a  zubním lékařství. Vloni zkoušky úspěšně složila přibližně jedna pětina zájemců a ke studiu v českém jazyce pak nastoupilo do prvního ročníku 295 studentů. Dalších 91 ze zahraničí začalo studovat medicínu v angličtině. Podobný počet plánuje fakulta přijmout i v nadcházejícím akademickém roce.

„Nejvíce zájemců se k nám hlásí z Prahy a okolí, celkem 541, západní Čechy s počtem 425 jsou letos až na druhém místě, z dalších krajů je to pak Jihočeský s 292 přihláškami. Zajímavé je, že ke studiu v českém jazyce se hlásí i cizinci, především ze Slovenska, ale i dalších zemí – k přijímacím zkouškám jich v pondělí půjde 525,“sdělilavedoucí Studijního oddělenípro studium v českém jazyce Lékařské fakulty v Plzni Mgr. Martina Buriánková.Zájemci ze zahraničí mohou na plzeňské lékařské fakultě studovat medicínu také v angličtině. Pro ně ale platí jiné termíny přijímacího řízení. Někteří z nich skládají zkoušku v Plzni, jiní prostřednictvím specializovaných agentur ve své zemi, například ve Švédsku, Portugalsku, Řecku, Německu nebo Itálii.

Počet přihlášek k přijímacím zkouškám v češtině se v posledních letech příliš nemění, vždy se jedná o více než 2 500 uchazečů. Lékařská fakulta pro příjímací zkoušky využívá všechny vlastní učebny a kromě nich si také pronajímá budovu prostor v budově FEL ZČU.Z vlastních prostor lékařské fakulty se přijímací zkoušky letos poprvé odehrávají v Modré posluchárně, která je součástí nově budovaného kampusu na Lochotíně. Dále se přijímací řízení konají v Procháskově a Pavlovově ústavu, v Šafránkově pavilonu a ve dvou posluchárnách FN Bory. Uchazeči se výsledky zkoušek i to, zda byli na plzeňskou lékařskou fakultu přijati, dozvědí od 15. června, kdy budou výsledky zveřejněny na webu fakulty.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *