Počtrnácté navrhujeme Plzeňského Orfea, posedmé i jeho juniora

Správní rada Nadace 700 let města Plzně již počtrnácté udělí „Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“ – Plzeňský Orfeus. Je určena jednotlivcům od 15 let (věku 15 let je nutno dosáhnout k 31. prosinci roku, za který je cena udělována) – studentům, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby v daném roce. Kandidáty navrhují výhradně jednotlivé školy prostřednictvím svých zástupců. Fyzické osoby nemohou návrhy podávat. Plzeňský Orfeus se stal velmi prestižní záležitostí a je ceněn i odbornou veřejností.

“Cenu – finanční hotovost ve výši 15.000 korun může získat jeden nebo více kandidátů (nejvýše však tři – v tomto případě je částka rozdělena). O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená ze znalců v oblasti hudby a kultury a představitelů Nadace 700 let města Plzně a následně toto rozhodnutí schválí správní rada nadace,” informuje výkonná ředitelka Nadace Alena Kozáková. “Cena bude předána na plese nadace 9. února 2018 v Měšťanské besedě. Její součástí je i skleněná plastika a pamětní list. Posledních několik let dává také Plzeňská filharmonie laureátům možnost vystoupit na společném koncertě,” dodává ředitelka.

Posedmé bude udělen Plzeňský Orfeus junior studentům do patnácti let. Podmínky pro ocenění jsou stejné jako u Plzeňského Orfea, v této kategorii však není cena spojena s finančním ohodnocením. Laureát obdrží na plese Nadace skleněnou plastiku a pamětní list.

Za rok 2016 se jako jediným laureátem ceny Plzeňský Orfeus stal houslista Kryštof Kohout. Orfeus junior byl udělen klavíristce Janě Škarbanové, akordeonistce Daniele Holé a klavíristovi Janu Dolejšovi. Všichni ocenění v kategorii Orfeus junior jsou studenty ZUŠ B. Smetany.

Formuláře pro navržení vhodných kandidátů je možné vyzvednout v kanceláři Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň od 1. prosince 2017 nebo si je stáhnout z webových stránek nadace: www. nadace700.cz. Na těchto stránkách jsou také fotografie z předávání cen z minulých ročníků a výčet laureátů. Návrhy se odevzdávají do 10. ledna 2018.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *