Po šestnácti letech plánování mají Božkovští konečně komfortní komunikace

Plzeňanům začala sloužit kompletně zrekonstruovaná Letkovská ulice, frekventovaná silnice III/18019. Na jedné z hlavních komunikací v části Božkov, která je průtahem z města na Letkov, pracovaly stavební firmy od léta 2016. Společná akce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, města Plzně a městské společnosti Vodárna Plzeň vyšla na 49,7 milionu korun. Převážná část objektů v Letkovské ulici jsou památkově chráněny a zapsány na seznamu Národních kulturních památek. Z toho pramenily velké nároky na kamenné dlažby a obruby, na jejich kladení, tvar, barevnost a kvalitu materiálu.

 „Zrekonstruováno bylo 700 metrů komunikace, a to v úseku od předpolí mostu přes Úslavu na Božkovském náměstí až po konec města. V rámci stavby byla provedena kompletní výměna povrchu vozovek Letkovské ulice a dále také ulic Okružní, Kristinovská, K Bukové včetně vybudování navazujících chodníků. Byl také vyměněn vodovod v Letkovské ulici a provedeny kanalizační přípojky na jednotnou kanalizaci,“ přiblížil projekt technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář. Součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení, na nezpevněných veřejných plochách podél komunikací byly provedeny vegetační úpravy.

Podle starosty druhého městského obvodu Lumíra Aschenbrennera stavba pomohla vyřešit hlavní deficit, a to bezpečný pohyb chodců v celé ulici. „Až dosud zde nebyly chodníky a chodci museli využívat krajnice vozovky, což při značné intenzitě dopravy pro ně bylo velmi nebezpečné. Vedle nových chodníků přispěje k většímu komfortu místních obyvatel i nový povrch vozovky, který pomůže snížit hlukovou zátěž z dopravy,“ uvedl starosta. Rekonstrukcí Letkovské ulice končí léta intenzivní stavební činnosti v této části Božkova. „Místní si budou moci ulevit od negativních dopadů prováděných staveb. Jsme spokojeni jak s navrženým technickým řešením, kde hledání kompromisu bylo docela obtížné, například v místě napojení Letkovské ulice do Božkovského náměstí, tak i s vlastním provedením stavby,“ dodal Lumír Aschenbrenner.

„Po dokončení rekonstrukce ulice K Hrádku a Ve Višňovce byla rekonstrukce Letkovské ulice další, velmi důležitou stavbou na území městského obvodu Plzeň 2. Stavba se připravovala 16 let. Realizace byla stanovena na 12 měsíců, a to z důvodů značné etapizace stavby. Bylo nutné zajistit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, vyřešit křižující se inženýrské sítě, zajistit dodávky vody pro občany, musela být vypínána elektrická energie a další,“ uvedl generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Na celkových stavebních nákladech ve výši necelých 50 milionů korun se Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podílela částkou zhruba 17,5 milionu korun, město Plzeň částkou 25,3 milionu korun a Vodárna Plzeň částkou zhruba 6,4 milionu korun (vše včetně DPH).

Akci zrealizovala společnost Letkovská ulice Plzeň, jde o sdružení firem EUROVIA CS, a. s. a BERGER BOHEMIA a. s. Realizace začala v srpnu 2016, dokončena byla v září 2017. Všechny práce probíhaly postupně v několika etapách.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *