Plzeňský Daikin si úspěšně vybírá své budoucí odborníky mezi studenty Západočeské univerzity

Zatímco politologů, sociologů a jinak humanitně vzdělaných specialistů je v Česku dostatek, absolventi technických oborů na trhu práce dlouhodobě chybí. Podle měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika&My počet studentů technických oborů v rozmezí let 2010 a 2016 klesl o 22 %. Nedostatek absolventů nutí firmy, aby své budoucí odborníky hledaly již na vysokých školách a s jednotlivými fakultami rozvíjely oboustranně přínosnou spolupráci. Příkladem je plzeňský Daikin a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Výrobce moderních klimatizací a vedení školy podepsali smlouvu o pokračující spolupráci na období od letošního března do konce února 2019.

 Studenti mohou pozorovat uplatnění teorie v praxi

Partnerství Daikinu a ZČU je přínosem hlavně pro studenty, kteří se v rámci svého studia mohou setkat s odborníky z praxe a sledovat, jak jsou odborné technické znalosti využívány v reálném provozu. „V rámci spolupráce s univerzitou pořádáme přednášky, workshopy i prohlídky naší výrobní haly. Studenti jsou v bezprostředním kontaktu s odborníky našeho vývojového a testovacího oddělení, kde vznikají nové modely klimatizací pro domácnosti, které se pak prodávají po celém světě,“ uvádí Tomáš Matoušek, HR Senior Specialist Daikinu, a dodává: „Od studentů máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Většina z nich je ráda, že může pozorovat, jak se odborná teorie uplatňuje v praxi, jak zkušení odborníci přemýšlejí a jaké technické problémy se zrovna snaží vyřešit. Spolupráce se studentem, který projeví zájem o naše zaměření, začíná občasnou výpomocí nebo psaním diplomové práce související s naší činností a v některých případech pak končí i plnohodnotným zaměstnaneckým poměrem.“

Prodloužení partnerské spolupráce Daikinu a ZČU dává výrobci klimatizací právo užívat označení Partner Západočeské univerzity v Plzni.

 Víc praxe než u humanitně zaměřených studentů

Výsledky průzkumu personální agentury Grafton Recruitment ukázaly, že v technických oborech má po ukončení studia praxi 60 % uchazečů o zaměstnaní, zatímco v humanitních pouze třetina. To se pro technické absolventy stává velkou výhodou, protože praxe získaná již během vysokoškolského studia značně zvyšuje šance na pracovní uplatnění. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *