Plzeňané se ve svém městě bojí méně než před sedmi lety, ukázal průzkum

Západočeská metropole nechala zpracovat analýzu pocitu bezpečí Plzeňanů, porovnávající situaci s rokem 2011, kdy město provádělo mezi občany podobný průzkum. Z analýzy plyne, že se lidé bojí méně než před sedmi lety a že vzrostl počet těch, kteří se cítí v okolí bydliště bezpečně. Stejně jako v minulosti mají Plzeňané největší strach z kapesních krádeží a fyzického napadení, nicméně obavy jsou nižší. S bezpečnostními složkami na území města je spokojeno celkem 68 procent dotázaných, 17 procent naprosto spokojeno. Analýza byla provedena na vzorku 1800 dotazovaných, což je z hlediska statistických průzkumů vzorek nadstandardně velký. Zpracovatelem analýzy byla společnost IPSOS.

„Naším cílem bylo ověřit u obyvatel jednotlivých městských částí, zda se cítí v okolí bydliště bezpečně, z čeho mají obavy a jaké jsou jejich zkušenosti s konkrétními trestnými činy. V neposlední řadě jsme se zaměřili na spokojenost s bezpečnostními složkami. Osobně jsem rád, že roste pocit bezpečí našich občanů, provádíme řadu opatření, abychom bezpečnost ve městě zvýšili,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

„Z analýzy plyne, že se obecně lidé obávají méně než v roce 2011. Míra obav poklesla u všech dotazovaných společenských problémů. Zatímco v roce 2011 měla téměř polovina obyvatel pocit, že je míra kriminality vyšší než v předešlých pěti letech, nyní to je už jen 36 procent obyvatel,“ přiblížil Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Stejně jako v roce 2011 se občané Plzně nejvíce obávají přistěhovalectví a cizinců. Strach z kriminality se v tomto šetření posunul z třetího místa na druhé, kde byly dříve uváděny obavy z politické situace. Obecně jsou více znepokojeny ženy než muži. Žádné obavy z kriminality nemá 9 procent Plzeňanů.

Obětí trestného činu se dle vlastního mínění stalo v posledním roce 17 procent obyvatel Plzně, což je o tři procentní body méně, než bylo v roce 2011. Častěji mají tuto zkušenost ženy (19 procent) než muži (13 procent). Stále se nejčastěji jedná o zkušenost s kapesní krádeží a fyzickým napadením. Nejedná se však o statistiku Policie ČR, ale o subjektivní pocit dotazovaných.

Nižší míra strachu se promítá i do toho, jak se lidé cítí v okolí svého bydliště v nočních hodinách. Bezpečně se v této situaci cítí 6 lidí z 10, což je víc než v roce 2011, kdy to bylo 5 lidí z 10. Ve své domácnosti se nebojí 93 procent obyvatel Plzně. Doma mají strach především senioři.

„Pokud se lidé obávají nějakých konkrétních skupin obyvatel žijících na území města, jedná se nejčastěji o cizince. Pokud byla uváděna konkrétní národnost, byli zmiňováni Rumuni, Maďaři a Ukrajinci. Cizinců se obecně obává 34 procent obyvatel. Toto představuje jeden ze zajímavých rozdílů, které lze pozorovat. V rámci předešlého šetření totiž byli nejčastěji uváděni Romové, kteří jsou v tuto chvíli až druhou nejobávanější skupinou obyvatel (27 procent). Dva z 10 obyvatel mají také strach z drogově závislých,“ doplnil Aleš Průša. Ze zahraničních pracovníků mají obavy zhruba 3 z 10 dotázaných, a to především kvůli obavám z nárůstu kriminality, kterou si s těmito skupinami spojují. Část obyvatel je také považuje za levnou pracovní sílu, která může komplikovat podmínky na trhu práce. Více než zahraničních pracovníků se ale lidé obávají příchodu imigrantů. Negativně je vnímá téměř 5 z 10 obyvatel Plzně, především kvůli možnému nárůstu kriminality.

V otázce spokojenosti s bezpečnostními složkami působícími na území města Plzně je spokojeno 68 procent obyvatel, 17 procent je dokonce naprosto spokojeno. Hodnocení je velmi podobné pro obě pohlaví, liší se mírně při pohledu na detail městských částí, kdy slabší hodnocení mají bezpečnostní složky v okrajových městských částech, tedy tam, kde je jejich činnost méně vidět.

Plzeň provádí řadu opatření, aby zvyšovala bezpečnost na svém území. Tato opatření jednak reagují na konkrétní bezpečnostní situaci ve městě, a jednak reflektují celosvětový vývoj na poli bezpečnosti. Prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně došlo k posílení kamerového systému, například byla dalšími kamerami osazena riziková Americká třída, čímž došlo k postupnému zklidnění situace v této lokalitě. Dále probíhají pravidelné kontroly ubytoven ve spolupráci s cizineckou policií. Město Plzeň aktuálně pořídilo lustrační systém Coppernic, který umožnuje online lustraci přímo na místě kontroly, čímž cizinecké policii významně usnadní práci. Již dlouhodobě ve městě působí 13 okrskových strážníků, jejichž činnost je veřejností velmi dobře přijímána. V letošním roce se podařilo získat dotační podporu z Ministerstva vnitra České republiky na projekt Asistenti prevence kriminality rovnou na tříleté období, rovněž se podařilo plnohodnotně spustit provoz nové adiktologické ambulance pro děti a mladistvé. V reakci na celosvětovou bezpečnostní politiku město usiluje o vytvoření strategického dokumentu na zajištění ochrany měkkých cílů, již nyní jsou v plánu audity zlepšující bezpečnost základních škol. Po přijetí vyhlášky o regulaci hazardu v prosinci 2017 klesl počet heren o dalších 20 procent. Město také vyvolává diskuzi se zákonodárnými orgány o změně legislativy a zvýšení pravomocí měst ve vztahu k ubytovnám a pracovním agenturám. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *