Plzeň žádá ministerstvo vnitra o finanční pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

Město Plzeň pomáhá už od konce února uprchlíkům z Ukrajiny. Od samého začátku jsou jeho aktivity systematické tak, aby lidem, kteří utíkají před válkou, pomáhalo dlouhodobě. Cílem je pomoci jim integrovat se do naší společnosti. Nyní Plzeň žádá o dotaci Ministerstvo vnitra České republiky. To má už od roku 2016 dotační titul, jenž pomáhá obcím s podporou integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni. Ministerstvo vnitra nyní připravilo Aktualizovanou koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

„Právě v tomto dotačním titulu žádáme o finanční pomoc v celkové výši 1,83 milionu korun pro náš projekt s názvem Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2022. Podpora z ministerstva vnitra bude určena především na proplacení aktivit, které jsme již od konce února uskutečnili, či jsou právě v realizaci,“ upozornila náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá i oblast sociálních věcí. Uvedla, že město prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně již v prvních dnech uprchlické krize zajistilo výrobu karet, které jsou unikátním komunikačním prostředkem mezi běženci a zdravotnickým personálem. Speciálními kartami v několika jazykových mutací, které umožňují základní komunikaci při poskytování zdravotní péče a stanovení anamnézy, byly vybaveny všechny vozy Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje i ordinace lékařů a pediatrů, v nichž je poskytována pomoc lidem z Ukrajiny.

„Další aktivitou zařazenou do tohoto projektu, na nějž žádáme podporu z ministerstva vnitra, jsou kurzy češtiny pro děti ukrajinských běženců, které pořádáme během letních prázdnin. Jsou celkem tři a každý z nich trvá dva týdny. První se konal na začátku července, druhý začal 11. a potrvá do 22. července a třetí odstartuje 15. a skončí 29. srpna. Účastní se jich celkem na šest desítek dětí ve věku od 7 do 16 let. Dětem se jejich lektoři mohou věnovat individuálně, neboť jsou podle věku ještě rozděleny do dopoledních a odpoledních skupin vždy po deseti,“ informovala náměstkyně Eliška Bartáková. „Znalost českého jazyka je pro zdárnou integraci klíčovou záležitostí. Chceme dětem z Ukrajiny usnadnit zářijový nástup do školních lavic, neboť příchod do nového školního prostředí bez jakékoli znalosti českého jazyka by pro ně byl velmi náročný. A myslím, že pořádáním těchto kurzů pomáháme i jejich maminkám tím, že se o jejich děti o prázdninách postaráme a ony mohou chodit do práce,“ podotkla náměstkyně.

Třetím bodem projektu, na nějž město Plzeň žádá o dotaci, je zajištění poradenských a sociálních služeb pro ukrajinské běžence v integračním centru v Dominikánské ulici s názvem MOST, ukrajinsky MICT. „Centrum je otevřeno již od jara a prostory pro něj bezplatně poskytlo město Plzeň, do jehož vlastnictví tato budova patří. Jsou v něm poskytovány služby všem lidem v nouzi a funguje v něm také adaptační skupina pro děti válečných uprchlíků,“ informoval náměstek primátora města Plzně David Šlouf, do jehož gesce spadá oblast ekonomická, nakládání s majetkem, bytová a sociálního začleňování. Připomněl dále, že personálně provoz centra MOST/MICT zajišťuje organizace Člověk v tísni a pracuje v něm sedm odborníků, kteří se domluví česky a také ukrajinsky nebo rusky, pocházejí z Ukrajiny, Ruska či Běloruska. Jsou to proškolení terénní pracovníci, tlumočníci i dětská psycholožka. „Prostřednictvím Organizace pro pomoc uprchlíkům chceme v rámci předkládaného projektu posílit zároveň i právní servis směrem k běžencům z Ukrajiny,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

V Plzni našlo od začátku války na Ukrajině azyl na 14 tisíc Ukrajinců, především žen, dětí a mladých lidí do 17 let.

Na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2022, který město Plzeň připravilo, žádá o dotaci ve výši cca 1,83 milionu korun. Celkové náklady činí cca 1,99 milionu korun, cca 160 tisíc korun bude město hradit ze svého rozpočtu.

Zdroj: www.plzen.eu

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *