Plzeň prodá a daruje Plzeňskému kraji budovy, v nichž sídlí školy zřizované hejtmanstvím

Město Plzeň daruje pět svých objektů Plzeňskému kraji, dalších pět objektů kraji prodá.  Jedná se o budovy, v nichž dlouhodobě sídlí organizace zřizované hejtmanstvím, tedy školy a také Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Díky převodu bude moci kraj začít do svého nového majetku výrazněji investovat, instituce budou mít šanci se rozvíjet i žádat o dotace z evropských fondů. Převodní smlouvy mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem dnes na radnici podepsaly radní města pro oblast nakládání s majetkem Helena Matoušová a náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová.  

„Město se po velmi dobré spolupráci s Plzeňským krajem rozhodlo objekty buď darovat, nebo prodat. Je důležité, že se těchto budov nezbavujeme proto, aby byly využívány komerčně, ale zavázali jsme Plzeňský kraj k tomu, že je musí využívat za účelem, k němuž slouží. Pokud by to tak nebylo, tak máme velmi pregnantně ošetřeno ve smlouvách, že Plzeňský kraj je musí odprodat či darovat zpět městu,“ vysvětlila Helena Matoušová. Za odprodané budovy město získá přes 130 milionů korun, kraj sumu splatí během tří let.

Podle Marcely Krejsové mělo hejtmanství dosud budovy ve výpůjčce nebo pronajaty. „Město Plzeň do budov neinvestuje, neboť je dalo do výpůjčky a vypůjčitel se má o budovy starat tak, jako by byly jeho vlastní. Plzeňský kraj do nich ale investuje jen, co se týká naléhavé údržby, neboť překážkou investice je nevlastnění majetku,“ doplnila Marcela Krejsová. Některé výpůjční smlouvy jsou například i z roku 1993, kdy ještě kraj ani neexistoval. Co se týká objektů určených k prodeji, cena byla stanovena jako v místě a čase obvyklá. Město Plzeň také umožnilo Plzeňskému kraji z částky odečíst investice, které do objektu v minulých letech vložil.

Mezi darované objekty patří budova Masarykova gymnázia Plzeň sídlící v Petákově ulici, Obchodní akademie sídlící na Masarykově náměstí, Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Nerudově ulici, školský areál v Tachovské 19 využívaný ke speciálnímu vzdělávání a školský objekt v Podmostní ulici. Kupní smlouvy jsou uzavřeny na objekt, v němž se nachází Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v sadech 5. května, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Revoluční ulici, základní škola v Heyrovského ulici, Konzervatoř Plzeň v Kopeckého sadech a objekt Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. (tz)

Ilustrační foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *