Plzeň postaví v Zátiší 192 bytů. Nahradí chátrající domy a mají zabránit vzniku vyloučené lokality

Plzeň zahajuje proces komplexní přestavby a revitalizace lokality Zátiší ve Skvrňanech. Reaguje tak na nepříznivý vývoj v místě, jež je vnímáno jako problémové z hlediska kvality bytů, skladby obyvatel a rizika rezidenční segregace. Projekt zahrnuje území 4,14 hektaru kolem ulic Línská a Kreuzmannova. Cílem je nahradit chátrající bytové domy moderním komunálním bydlením. Původních 23 domů s 92 byty bude zbouráno a místo nich město postaví 18 nových domů se 192 bytovými jednotkami. Projekt za celkem zhruba 310 milionů korun včetně DPH je rozdělen do tří etap.

 „V Zátiší nabídneme kvalitní komunální bydlení pro seniory, hendikepované občany i mladé rodiny. Kromě výrazné změny úrovně bydlení se změní sociální složení obyvatel. Dnes se tam koncentruje velké množství lidí ohrožených sociálním vyloučením, což považujeme za nepříznivý stav. Revitalizace tento nepříznivý vývoj zastaví a omezí rizika vzniku segregace,“ přiblížil primátor Martin Zrzavecký.

„Stejně jako jiná česká města se i Plzeň potýká s koncentrací obyvatel pobírajících sociální dávky ve vybraných lokalitách. Mezi místa s největší dynamikou sociálních změn patří Zátiší. Realizace projektu revitalizace lokality a výstavby městského bydlení s doprovodem sociálních a dalších služeb je zatím v Česku unikátním počinem. Povede nejen k lepšímu využití potenciálu pozemků vlastněných městem, ale zejména nabídne kvalitní komunální bydlení pro široké sociální spektrum občanů města. Plzeň tímto projektem zastaví nepříznivý vývoj a omezí rizika vzniku segregace v lokalitě Zátiší. Zároveň se město zavazuje nevytvářet nová místa segregace, pouhým přeskupením obyvatel pobírajících dávky v hmotné nouzi do jiných částí města. Projekt se může stát následováníhodným příkladem nabídky dostupného a sociálního bydlení, prevence segregace a podpory sociálního začleňování,“ zhodnotil projekt Luděk Sýkora z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Podle radního města Plzně pro správu městských nemovitostí Davida Šloufa je základním principem revitalizace Zátiší zachovat charakter lokality, tedy zástavbu s menšími třípodlažními bytovými domy obklopenými vzrostlou zelení. „Kromě bydlení tam budou prostory pro obchod i dostatek parkovacích míst, stejně tak tam nabídneme sociální služby a prostory pro komunitní aktivity,“ uvedl David Šlouf. Místní obyvatelé jsou s projektem seznámeni, 14. srpna se uskutečnilo setkání přímo na místě, do schránek dostali letáky s informacemi a kontakty, kam se mohou obracet s dotazy.

Osmnáct nových bytových domů nahradí stávajících 23 objektů, které jsou ve špatném technickém stavu a budou zbourány. Nové domy nabídnou přes 190 bytů. „Postaveno bude 89 bytů 2kk a 106 bytů 1kk. V každém domě budou v I. nadzemním podlaží 3 byty (jeden 2kk a dva 1kk) a ve II. a III. nadzemním podlaží bude vždy po 4 bytech (dva 2kk a dva 1kk). V jednom domě bude 11 bytů, z toho pět 2kk a šest 1kk,“ přiblížil radní David Šlouf. Rozměry bytů budou 2kk ca 46 m2 a 1kk ca 32 m2. V přízemí některých domů budou místo bytů nebytové prostory pro služby. Záměrem je doplnit existující projekt o výstavbu dalšího bytového domu s většími byty 3kk nebo 3+1 pro rodiny s dětmi. Tím se zvýší rozmanitost bytového fondu a demografická různorodost místních obyvatel.

Nové bydlení bude určeno zejména pro cílové skupiny z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020. „Nabídneme jej seniorům, tělesně postiženým, hendikepovaným občanům, samoživitelům a samoživitelkám s nízkými příjmy,

rodinám pečujícím o dítě vyžadující péči, obětem domácího násilí a žadatelům o byt v tíživé bytové situaci. Část bytů bude poskytována jako dostupné bydlení pro mladé začínající rodiny,“ přiblížila Karolína Vodičková z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Výstavba bude realizována postupně ve třech etapách, aby se zatížení výstavbou a stěhování obyvatel rozložilo v čase. „Pečlivě zvažujeme otázku budoucího bydlení současných obyvatel. Všem bydlícím, kteří nedluží na nájemném a řádně plní své povinnosti nájemce, nabídneme náhradní byt s tím, že občanům, kteří zde bydlí dlouhodobě, nabídneme možnost volby, a to zda chtějí zůstat v lokalitě v nových bytech, nebo se přestěhovat do městského bytu jinde v Plzni. Samozřejmě za dodržení příslušné směrnice a instrukcí města Plzně,“ doplnil Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru magistrátu. V první etapě vznikne 82 ze 192 bytů. Kromě nájemních bytů vzniknou na Zátiší nebytové prostory, které budou sloužit pro vybudování obchodu a zázemí pro poskytování sociální služby.

Struktura nových nájemníků:

  • 21 bezbariérových bytů (v I. etapě 15 bytů)
  • 56 bytů bude určeno seniorům a osobám se zdravotním postižením III. stupně (v I. etapě 4 byty)
  • 56 startovacích bytů pro mladé lidi a samoživitele (v I. etapě 4 byty)
  • 8 bytů pro osoby/rodiny pečujících o zdravotně postižené dítě (v I. etapě 8 bytů)
  • 8 bytů pro osoby se zdravotním postižením (všechny v I. etapě)
  • 32 bytů pro původní obyvatele, kteří se budou chtít do lokality vrátit – (všechny v I. etapě)
  • 11 bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením potřebující podporu sociální
    služby, byty s pečovatelskou službou – (všechny v I. etapě) (tz)
  • Vizualizace MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *