Plzeň má schválený rozpočet na příští rok. Utratí přes 8 miliard korun

Plzeň má schválený rozpočet na rok 2019. Počítá z příjmy ve výši 6,979 miliardy korun a s výdaji 8,163 miliardy korun. Rozdíl příjmů a výdajů plně pokryje z prostředků, které má ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a ve Fondu města Plzně na kofinancování dotovaných projektů.

Na příští rok má krajská metropole připravenu řadu velkých investičních akcí, například více než 480 milionů korun město plánuje vynaložit na prodloužení tramvajové trati na Borská pole, s více než 170 miliony korun je uvažováno na přestavbu sportovního areálu Prokopávka, spustí revitalizaci lokality Zátiší s  výstavbou bytů za celkem 150 milionů korun a další. Celkem Plzeň na stavební investice schválila téměř 2,108 miliardy korun.

Celkové příjmy města Plzně se příští rok oproti roku 2018, kdy byly rozpočtovány ve výši 5,7 miliardy korun, zvýší o 22,4 procenta. Hlavním zdrojem rozpočtu jsou tradičně příjmy z  cizích daní. Ty pro rok 2019 činí 4,670 miliardy korun, což je o 4,8 procenta více než je očekáváno v  roce 2018. V  souvislosti s  prodejem vodárenského majetku v  roce 2018 byl mimořádně navýšen rozpočet vlastní daně z  příjmu právnických osob, kterou si město dle systému rozpočtového určení daní hradí samo sobě. Částka 1,1 miliardy korun tedy proteče jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Významnou položku tvoří také příjmy z  pronájmu městského majetku, pro rok 2019 jsou stanoveny na 347,2 milionu korun (v roce 2018 činily 398 milionů korun), nejvyšší částky jdou z  pronájmu  bytů a nebytových prostor, vodohospodářské infrastruktury a tepla. Z  prodeje domů, pozemků, bytů a nebytových prostor získá město do rozpočtu příští rok 119,4 miliony korun.

Výdaje jsou v  návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2019 zapracovány v  úhrnné výši 8,163 miliardy korun (v roce 2018 činily 6,847 miliardy korun). Nárůst o 19,2 procenta ovlivnilo více faktorů, například vládou nařízené zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách, vládou nařízené zvýšení odměn zastupitelů, nárůst cen energií a další.

Na kapitálové výdaje neboli investice má město připraveny rekordní 2,345 miliardy korun (v roce 2018 činil rozpočet investic 2,250 miliardy korun). „Ta suma svědčí o tom, že město masivně investuje, je rozpracována řada velkých akcí, další projekty jsou připraveny ke spuštění,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s  majetkem David Šlouf.

Konkrétně na stavební investice je určeno 2,108 miliardy korun, z  nichž 1,790 miliardy korun jde na rozpracované investice. „Z celkového objemu prostředků určených v  roce 2019 na stavební investice je částka 585,3 milionu korun kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů – jedná se tedy o projekty s  finanční spoluúčastí dotačních zdrojů. Z  toho jsou nejvýznamnějšími akcemi výstavba sběrného dvora Na Bořích za 37,6 milionu korun, prodloužení tramvajové trati na Borská pole ve výši 482,2 milionu korun, bezbariérové řešení Hospice sv. Lazara v  Plzni ve výši 7,9 milionu korun, nástavba budovy 7. základní a mateřské školy v  Plzni za 46,5 milionu korun,“ přiblížil David Šlouf. Mezi další významné stavební investice patří Uzel Plzeň, 2. stavba a Uzel Plzeň, 3. stavba ve výši 99 milionů korun, jež souvisí s  kompletní modernizací hlavního vlakového nádraží a přestavbou železničního uzlu, přestavba dětského bazénu na nové šatny a rekonstrukce nového dětského bazénu a výměníkové stanice v  Bazénu Slovany za 67,6 milionu korun či přestavba sportovního areálu Prokopávka za 173,7 milionu korun. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *