Plzeň hostí Letní školu experimentální chirurgie pro studenty šesti univerzit ze tří států

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy pořádá již podeváté mezinárodní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Letní škola experimentální chirurgie je v České republice jediná svého druhu. Koná se po dobu dvou týdnů od 4.  do 15. července 2022 v Biomedicínském centru LF UK v Plzni. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Letos se jí zúčastní 33 studentů, z celkem šesti univerzit ze tří států, včetně České republiky.

Naprosto zásadním pro další rozvoj nového ročníku Letní školy je získání mezinárodní AAALAC akreditace pro práci se zvířaty. AAALAC (American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) je nezisková organizace, která podporuje humánní zacházení se zvířaty ve výzkumu. Její akreditaci dosud získalo více než 1040 společností, univerzit, nemocnic, vládních agentur a dalších výzkumných institucí v 50 zemích. Instituce se hodnoticích programů AAALAC účastní dobrovolně. Univerzita Karlova je teď díky výukové jednotce Letní školy teprve šestou univerzitou v Evropě s touto akreditací, v České republice je jedinou institucí, která ji získala.

Letní škola je určena studentům medicíny od 3. ročníku výše. Komunikačním jazykem školy je angličtina. Všichni její frekventanti pochází ze států Evropské unie, letos významně převládají belgičtí studenti.

V programu letní školy se začíná teoretickou přípravou, velmi rychle se frekventanti dostanou k praktickému nácviku, nejprve na prasečích nožičkách, poté již přímo na experimentálních operačních sálech. Workshop je prokládán přednáškami z experimentální i humánní chirurgie.

Mezi přednášejícími je řada zahraničních expertů:

Prof. Dr. med. Uta Dahmen, Universitätsklinikum Jena:
Small animal experiments
Prof. Dahmen je odbornicí na regeneraci jater v chirurgickém experimentu na malém zvířeti. Zabývá se především klinicky relevantní problematikou opakovaných resekčních výkonů s významnou ztrátou funkčního jaterního parenchymu – jaterní tkáně. Současně řeší i problematiku recelularizace jaterní tkáně.

Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien, Universitätsspital Zürich:
Liver Surgery
Prof. Clavien je přednosta chirurgické kliniky University v Curychu, zabývá se problematikou hepatopankreatobiliární chirurgie a v minulosti byl i předsedou světové HPB společnosti. V současné době jsou nejvíce známé jeho výsledky s prodlužováním životnosti jaterních štěpů – orgánů pro transplantaci (z 6 hodin na 3 dny) pomocí perfúzních soustav.

Prof. Dr. Inge Herrmann, Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich:
Innovating Medical Materials and Technology
Materiálová specialistka, s kterou ve spolupráci vyvíjíme nové materiály pro prevenci střevního úniku po resekci střeva. Tyto materiály mají „zabudované“ nové funkce, jsou tedy, možno říci, inteligentní. ETH Curych patří mezi nejprestižnější technické školy ve světovém měřítku.

Dr. Alexandre H. C. Anthis, Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zurich:
Robust and Intelligent Adhesives for the Abdominal Cavity
Spolupracovník prof. Inge Herrmann. Dr. Anthis se zabývá vývojem moderních materiálů k časné diagnostice komplikací kolorektální chirurgie.

Dr. M.M.A. Monique Verstegen, Ph.D., Erasmus MC, Rotterdam:
Design by Nature; Emerging Applications of Extracellular Matrix for Liver Regenerative Medicine
Vědkyně z jedné z největších klinik HPB chirurgie v Holandsku. Zabývá se hlavně recelularizací jaterního parenchymu a obnovou jejich funkce v souvislosti s jejich resekcí.

Díky evropskému projektu Chaperon budou mít účastníci (ale i široká veřejnost) možnost si opět poslechnout i přednášku prof. Kariho Hemminkiho, který zastává na LF UK pozici ERA Chair.
Letošního ročníku se účastní 6 studentů z České republiky, kterým na účastnický poplatek přispěla z části Univerzita Karlova a nemalým dílem se podíleli sponzoři – AIMTEC a.s., Vodárna Plzeň a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s.
Kromě nácviku odborných praktických dovedností jsou pro účastníky připraveny i volnočasové aktivity, např. exkurze do plzeňského pivovaru, laser game nebo výlet do Prahy. Letní škola je slavnostně zakončena předáváním diplomů v Obřadní síni plzeňské radnice a následnou barbecue party na zahradě Procháskova ústavu.

Zdroj: LF UK Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *