Pavel Karpíšek: Potřebujeme udržet žáky na učilištích a upravit pravidla pro pracovní agentury

Pavel Karpíšek není jen dlouholetým starostou obce Vejprnice, ale dlouhodobě se věnuje také podpoře ekonomického rozvoje v našem kraji. Působí totiž rovněž jako předseda Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK). Zeptali jsme se ho proto na dopady současné nízké nezaměstnanosti na fungování ekonomiky v Plzeňském kraji a také na možnosti podpory podnikání v našem regionu.

 

Jaké služby nabízí firmám a podnikatelům Regionální hospodářská komora?

Snažíme se firmám a podnikatelům poskytovat poradenský a konzultační servis. Organizujeme pro ně sérii školení, seminářů, pořádáme workshopy i vzdělávací projekty. Vedle vzdělávací a informační oblasti ale pomáháme i v dalších věcech. Je u nás možné ověřovat certifikáty o původu zboží či vystavovat karnety ATA pro dočasný vývoz zboží. Funguje u nás kontaktní místo pro elektronické mýtné a využít je možné u nás i CzechPoint.

A s kterými nejčastějšími problémy se firmy či podnikatelé území kraje potýkají?

Firmy v Plzeňském kraji tíží zejména nedostatek kvalifikovaných, ale teď už i nekvalifikovaných pracovních sil. V Plzeňském kraji, který leží na hranici, samozřejmě trvá problém odlivu pracovníků do zahraničí. Naopak novým a bohužel stále narůstajícím problémem jsou nedostudovaní žáci. Ti odejdou z učilišť, protože je zláká rychlá vidina výdělku. Vymění školu, aniž by ji dokončili, třeba už v šestnácti za výrobní linku. Později jim ale chybí i základní kvalifikace, aby mohli získat lépe placené pracovní místo, když už jsou starší a potřebují vyšší výdělek. Ekonomika tím přichází o kvalifikované pracovní síly.

Nezaměstnanost výrazně trvale klesá již několik měsíců.  Jaká je situaci v regionu a jak v tomto ohledu pomáhá RHK PK?

Vláda pomocí investičních pobídek stále vytváří podmínky pro vznik nových a nových montoven. Vůbec nereaguje na aktuální situaci na trhu. To s sebou přináší nekontrolovatelný přísun pracovní síly ze zahraničí a s tím spojené problémy jako je bezpečnost, zdravotní rizika apod. To musí skončit!

A jak na to?

Stát musí skončit s lákáním montoven. Naším cílem ale musí být, aby u nás vznikaly podniky, které budou stát na něčem jiném než na práci u výrobního pásu. Potřebujeme podporovat domácí drobné podnikatele a firmy s vyšší přidanou hodnotou, protože to je to, co přinese investice do ekonomiky a vyšší platy pro zaměstnance. Ty podpoříme nejlépe omezením byrokracie a nesmyslných omezení.

V Plzni se často mluví o problému zahraničních pracovníků a jejich ubytoven. Vidíte na tomto poli zásadní problémy.

Jedna věc je bezpečnost, druhá otázka pracovních agentur. U nich bych se nebál inspirace v sousedním Německu, kde jsou pravidla pro fungování agentur opravdu tvrdá a nedávají moc prostoru k negativním jevům. Myslím, že potřebujeme změnu zákona v tomto směru. Navíc je třeba okamžitě přijmout pravidla pro kontrolu  nelegálních,ale i legálních  ubytoven, jejichž obyvatelé otravují nejen občany ve městech,ale i na venkově.

Náš kraj ovšem není jen Plzeň. Vy sám kromě dobrovolné aktivity v komoře působíte jako starosta obce v okrese Plzeň-sever. Jak se tedy daří živnostníkům a podnikání ve venkovských oblastech kraje?

Pro podnikání je klíčové bojovat s nesmyslnými regulacemi. Na venkově máte vždy dále k zákazníkům, méně jich bydlí ve Vašem nejbližším okolí. Podnikání je tam proto v jiné pozici, a když se ještě přidají zákony, které si mají „posvítit“ na podnikatele a živnostníky, může být stav někdy neudržitelný a podnikání končí. Pro podnikání mimo velká města potřebujeme hlavně dvě věci. První je kvalitní a fungující dopravní síť, druhou konec zákonů, které umožňují „hon“ na aktivní podnikatele.  Potřebujeme proto v obou komorách parlamentu zástupce našeho kraje, kteří budou problémům podnikání rozumět a budou bojovat za zákony, které odstraní buzeraci živnostníků a podnikatelů. Tím zabráníme mizení obchodů, hospod, provozoven a firem z venkova. Tady nejde jen o zájem těch, co podnikají, ale všech lidí, kteří žijí mimo velká města. Bez drobných podnikatelů a živnostníků bude život ve venkovských částech kraje opravdu horší. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *