Opět o útulku. Radní odmítli Spolek Naděje pro kočky a Mikroregion Radnicko

Rada města Plzně se zabývala dalším postupem souvisejícím s provozováním městského útulku pro zvířata v nouzi. Na dnešním jednání radní schválili, že ze zadávacího řízení budou vyloučeny Spolek Naděje pro kočky a svazek obcí Mikroregion Radnicko. Radnice k tomu přistoupila poté, co nechala prověřit nabídky obou zájemců o provoz útulku. Podle komise, jež nabídky hodnotila, oba účastníci nabídli mimořádně nízkou cenu. Útulek aktuálně provozuje Městská policie Plzeň.

„Komise se velmi důkladně zabývala oběma nabídkami a doporučila nám oba účastníky zadávacího řízení vyloučit a jejich nabídky vyřadit z hodnocení,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

U Spolku Naděje pro kočky byl podle komise zcela nedostatečný počet pracovníků, kteří měli mít provoz na starost. Náklady na energie spolek vyčíslil na výrazně nižší částku, než je dle dosavadních zkušeností potřeba. Nezabýval se ani požadavkem města na zajištění odchytu toulavých psů.

V případě Mikroregionu Radnicko chtěl zájemce vyplácet svým zaměstnancům nižší mzdu, než je stanovena zákonem a požadavkem nařízení vlády o minimální mzdě. Podle komise by tak Mikroregion Radnicko svojí nabídkou porušil platný pracovněprávní předpis, a proto doporučila i jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

„Kromě závěrů komise pro hodnocení nabídek byly podklady pro rozhodnutí rady doplněny magistrátem o dva dokumenty, které popisují vývoj požadavků města na provozovatele a vývoj cen služeb, za které poskytovali v letech 2006 až 2017 své služby jednotliví provozovatelé útulku. Prvním dokumentem byl přehled změn v požadavcích zadavatele na provozovatele útulku proti předchozím výběrovým řízením v letech 2006 a 2011 a druhým přehled nákladů na péči o nalezené psi a kočky do roku 2017,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Na prověření celého procesu výběrového řízení jsme si najali externí právní kancelář. Ta nakonec potvrdila to, co jsem říkal od začátku, že ten proces výběrového řízení je špatný a že dva zájemci by pravděpodobně nebyli schopni zajistit provoz útulku požadovaným a zákonným způsobem,“ uvedl primátor. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *