Odbory jsou dobrým vyjednavatelem ve sporech se zaměstnavateli

Přestože pracovněprávních sporů řeší specialisté jihočeského Regionálního pracoviště Odborového svazu (OS) KOVO v Českých Budějovicích desítky ročně, tedy několik měsíčně, před soudem končí tyto případy jen ve výjimečných případech. Zpravidla se jedná o nejzávažnější kauzy, kdy zaměstnavatelům hrozí v případě neúspěchu finanční ztráty a další postihy.

Běžné spory, jichž se ujme odborový právník, se firmy raději snaží ukončit dohodou. Jsou si totiž dobře vědomy toho, že úspěšnost odborových právníků vzhledem k detailní znalosti pracovně-právní problematiky je víceméně stoprocentní. Odbory v této problematice tak mají právně navrch nad nesolidními zaměstnavateli.

Podle zmocněnce Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jana Švece do mnoha sporů ani odborový právník zasahovat nemusí a se zaměstnavateli je vyřeší už předsedové základních organizací OS KOVO v konkrétních firmách a podnicích. „Předsedům našich základních organizací poskytujeme pravidelná školení a konzultace, mimo jiné v právních otázkách, takže si s celou řadou sporů poradí sami. Pro zaměstnance je pouze důležité, aby se na ně včas obrátili. Dá se tak zamezit vyhrocení mnoha neshod,“uvedl Švec.

Jedním ze základních práv členů OS KOVO evidovaných v některé ze základních organizaci nebo těch, kteří jsou evidováni při Regionálním pracovišti OS KOVO, je právo na bezplatnou právní pomoc v pracovněprávních sporech a v oblasti sociálně-právní, a to podle Řádu právní pomoci OS KOVO či dalších vnitřních předpisů OS KOVO. Tato právní pomoc je realizována zejména formou ústního poradenství při jejich osobní návštěvě právníka, či jiného specialisty na RP nebo na základě telefonického, či emailového dotazu.

„Dalším stupněm bezplatného právního poradenství je vypracovávání písemných stanovisek nebo jiných dokumentů, případně návrhů, různých smluv či dohod nebo ostatních listin právníkem Regionálního pracoviště,“doplnil právní specialista jihočeského Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích Mgr. Vladimír Vašek.

Další významnou pomocí právníka na příslušném Regionálním pracovišti je bezplatné právní zastoupení člena OS KOVO před soudem, a to v pracovněprávních věcech plynoucích z pracovních poměrů a poměrů na jejich úroveň postavených, nároků z uzavřených a platných kolektivních smluv a v otázkách souvisejícího sociálního zabezpečení, zdravotního a nemocenského pojištění, pokud vznikly za dobu členství v OS KOVO.

Před soudem vesměs končí nejzávažnější případy sporů, například v souvislosti s těžkými pracovními úrazy, kdy se odškodné pohybuje i v řádu stovek tisíc korun. Zaměstnavatelé se podle právníka v případech pracovních úrazů brání tak ostře zejména proto, že v okamžiku jasného prokázání viny jim mohou hrozit další postihy ze strany pojišťoven, inspektorátu práce či dalších institucí.

Přibližně devadesát procent sporů však končí mimosoudní dohodou. „Naším cílem není poškozovat zaměstnavatele. Nejsme zlatokopové, pro zaměstnance, naše členy, chceme získat jen to, co jim právem náleží. A to většinou firmy pochopí, takže většina sporů končí dohodou, jakmile se do problémů vložíme,“ konstatoval Vašek.

Služby v oblasti právního poradenství, včetně zastupování před soudem, poskytuje Odborový svaz KOVO svým členům zcela zdarma. „Vedle pracovněprávních sporů se věnujeme také poradenství ve věcech občanskoprávních, rodinně-právních, správních i trestních. Naše agenda je tedy víceméně kompletní, i když hlavní a profesionální zaměření samozřejmě zůstává v oblasti pracovního práva,“ poznamenal Vašek.

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *