O následnou péči v sušické nemocnici je velký zájem i z jiných regionů

Meziroční nárůst o více než sto pacientů evidují lékaři na oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Sušice. Zatímco loni se tu v období od ledna do konce července postupně léčilo 275 pacientů, letos to bylo 378 lidí. „Naše nemocnice je v regionu oblíbená, v posledním roce jsme zaznamenali nárůst poptávky pacientů i z okolních okresů, proto jsme rozšířili počet lůžek na oddělení následné péče. Během letních prázdnin jsme přechodně omezili provoz kvůli tomu, aby si zaměstnanci, mohli vybrat dovolenou,“ uvedla Petra Maříková, primářka oddělení následné péče Nemocnice Sušice.

Na oddělení se nejčastěji objevují starší pacienti, jejichž průměrný věk přesahuje 70 let, kteří například rehabilitují po mrtvici, léčí si úrazy způsobené pádem, část pacientů přichází po operacích kloubů. Nyní ale nemocnici začali díky kvalitní rehabilitaci využívat i hodně mladí lidé, kteří si způsobili zranění například při autohavárii.

V rámci rehabilitace se využívají především dva klíčové přístroje – motomed a motodlaha. Motomed je motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, který je určený k asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku. Motodlaha slouží po operacích kolenních a kyčelních kloubů. Na oddělení se provádí také individuální a skupinová ergoterapie. Do oblasti individuální ergoterapie patří nácvik všedních denních činností. „Nácvik oblékání, sebesycení, osobní hygieny. Dále naše ergoterapeutka používá u pacientů trénink krátkodobé i dlouhodobé paměti, např. zapamatování textu při čtení, opakování přísloví, pořekadel a pranostik, luštění křížovek,“ vyjmenovala Mgr. Petra Párecká, která v sušické nemocnici pracuje jako vedoucí fyzioterapeut.

„Pro pacienty po CMP (mozkové mrtvici – pozn. aut.) je důležité věnovat se orofaciální stimulaci a nácviku řeči a výslovnosti s logopedickými prvky, dále nácviku jemné motoriky a úchopů nebo psaní s postiženou horní končetinou. U vhodných pacientů se provádí „bazální stimulace“, se kterou máme výborné výsledky,“ dodala. Skupinová ergoterapie začíná tzv. rozcvičkou – tj. aktivizace, při které se pacienti seznámí a pak se, pod vedením ergoterapeutky, věnují ručním pracem – origami, pletení a háčkování, quilingu, což je zvláštní papírová technika, hry s míčem nebo zpívání. „V plánu je také příprava na vánoční a velikonoční svátky – výroba přáníček, věnců, případně i pečení cukroví,“ uzavřela. Pacienti na Oddělení dlouhodobě nemocných zůstávají v průměru dva měsíce. Poté odcházejí například do domácího ošetřování, lázní.

Letošní červenec strávila v sušické nemocnici po náročné operaci kyčle i Pavla Zíbarová z obce Hory Matky Boží u Velhartic na Klatovsku. Chtěla zde rehabilitovat i kvůli tomu, že tu bydlí její děti. V sušické nemocnici strávila celkem pět týdnů a byla zde velice spokojená. „Bylo to bezvadné. Krásné prostředí, vzdušné a prostorné pokoje. Lidský a slušný přístup personálu k pacientům, takové by to mělo být všude,“ uvedla dvaasedmdesátiletá Pavla Zíbarová.

Osmý týden rehabilituje v Sušici osmdesátiletá Marie Zelenková z Pačejova na jižním Plzeňsku, má za sebou operaci kolena. Předtím se léčila v Nemocnici následné péče LDN v Horažďovicích.  „V Sušici se se mi líbí víc. Jsem ohromně spokojená se vším, s lékařskou péčí, s jídlem, s pořádkem, zkrátka se vším. Nemám si vůbec na co stěžovat,“ uzavřela Marie Zelenková.

Pavel Pechoušek

Foto Nemocnice Sušice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *