Norma v Gerské dostala pokutu 250 tisíc korun. Špatně třídí odpad

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství uložili dvě pokuty – 250 a 40 tisíc korun – potravinářskému řetězci NORMA k.s. za opakované netřídění odpadů vzniklých na prodejnách v Plzni a Ústí nad Labem a nevedení evidence o odpadech v rozsahu stanoveném zákonem.

Při kontrole v srpnu 2017 na prodejně NORMA v Gerské ulici v Plzni inspektoři zjistili, že v 1 100 litrovém kontejneru určeném pouze na směsný komunální odpad, který už nelze dále vytřídit, byly odpady, které třídit lze. „Jednalo se především o už dále neprodejné ovoce, zeleninu a nebalené pekařské výrobky, které mají být tříděny jako biologicky rozložitelné odpady. V kontejneru na komunální odpad byly zbytečně také plastové podložky od ovoce, které lze jako plast třídit samostatně. Odděleně mají být shromažďovány také prošlé balené potraviny a poškozené zboží, což se ale nedělo. Vše bylo vhozeno v jednom kontejneru na směsný komunální odpad,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Inspektoři dále zjistili, že biologicky rozložitelné odpady a prošlé balené potraviny a poškozené zboží nebyly předávány k likvidaci oprávněným osobám, jak stanovuje zákon. „Je zřejmé, že se nejednalo o náhodné pochybení pracovníků společnosti, ale o špatný systém nakládání s odpady vzniklými na prodejnách NORMA. Za netřídění a nedostatečnou evidenci odpadů jsme uložili pokutu 250 tisíc korun,“ řekla Horčicová.

Přitom biologicky rozložitelné odpady vzniklé na prodejně mohly být dále využity ve zpracovatelských zařízeních, jako jsou například bioplynové stanice nebo kompostárny. Po vhození do kontejneru na komunální odpad ale končí ve spalovně odpadů nebo na skládce, kde navíc ohrožují životní prostředí. „Při skládkování biologicky rozložitelných odpadů dochází k řadě velmi těžko popsatelných chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do podzemních vod,“ popsala důsledky netřídění Horčicová.

Není to však zdaleka první pokuta pro tento potravinářský řetězec. Například po kontrole v roce 2016 inspektoři ČIŽP uložili společnosti NORMA pokutu 40 tisíc korun opět za netřídění odpadů tentokrát vzniklých na provozovně v Krušnohorské ulici v Ústí nad Labem. „V jednom kontejneru inspektoři našli plasty, sklo i papír. Zákon o odpadech požaduje důsledné třídění z důvodů dalšího materiálové využití. Společné shromažďování tříditelných odpadů to znemožňuje,“ doplnil Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.

Z poslední kontroly ČIŽP uskutečněné 2. srpna 2018 vyplývá, že pravidelné kontroly ČIŽP přiměly vedení prodejny v Gerské ulici v Plzni pořídit kontejner na třídění biologicky rozložitelných odpadů, které jsou do nich také shromažďovány a poté předávány k likvidaci oprávněným osobám, jak stanovuje zákon. (tz)

Foto ČIŽP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *