Na Rokycanské nepůjdou semafory, policisté budou křižovatku řídit ručně

Od zítřka budou policisté řídit křižovatku ulic Rokycanská, Dlouhá, Masarykova manuálně, ručně. V souvislosti s rekonstrukcí ulice Dlouhá bude probíhat také celková rekonstrukce signalizačního zařízení a dopravu budou řídit dopravní policisté. Dbejte proto příkazů policistů a projíždějte úsekem s vysokou opatrností. V neděli 27. května by rekonstrukce světel měla hotova.

Jak vyřešit průjezd křižovatky řízené policistou?

 • V první řadě je potřeba připomenout, že pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům.
 • Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty ve služebním stejnokroji také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, není-li řízení provozu zajištěno policií. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.
 • Druhé pravidlo zní, stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak zpozorněte. Nejste-li si jisti dopravní situací, pak plynule zastavte.
 • Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.
 • Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.


Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor:

 • Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo.
 • Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
 • Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
 • Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.
 • Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“. Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“.
 • Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku. Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.
 • Pokud si nezapamatujete tato jednoduchá pravidla, pak raději zastavte nebo stůjte.
 • Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě.
 • Nepodceňujte naše rady, protože při porušení pokynu „Stůj!“ při řízení provozu, vám hrozí stejný postih, jako při jízdě na červenou.
 • Neohrožujte svůj život a už vůbec život a zdraví ostatních.
 • Zdroj www.krimi-plzen.cz
 • Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *