Na Lochotíně začal další ročník Plzeňské senior akademie

Na pět desítek seniorů se v úterý odpoledne sešlo v Klubu Obvodní knihovny Lochotín ve Studentské ulici, aby společně zahájili další ročník Plzeňské senior akademie.

 Přítomné „ studenty“ přišel osobně slavnostně přivítat starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec a společně s ním zástupce velitele Městské policie Plzeň Mgr. Marek Šilhan, vedoucí Odboru analýzy a prevence kriminality Bc. Pavel Beránek a metodici prevence kriminality Bc. Karel Zahut a Markéta Hazdrová. První přednášková hodina se nesla v duchu poznání historie městské policie a seznámení s jejími úkoly.

Vzdělávací program „ Plzeňské senior akademie“ připravuje Městská policie Plzeň ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody a ostatními spolupracujícími organizacemi.  Zaměřený je na seniory a osoby ZTP a tvoří ho deset přednáškových bloků. Lidé se mimo jiné dozvědí, jak si nenechat ublížit, jaká hrozí nebezpečí na prodejních akcích, stranou nezůstane ani problematika domácího násilí nebo bezpečnosti v silniční dopravě, něco o problematice odpadů na území Statutárního města Plzně, senioři se naučí i základy první pomoci nebo zvládat mimořádné události. Součástí projektu jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním středisku HZS Pk (112), Útulku pro zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň Košutka.

Vzdělávací program, jehož hlavním sloganem je: „ Vaše bezpečí, naše priorita“, je zcela bezplatný a trvá více jak tři měsíce.

Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou.

Už tento týden se mohou také na slavnostní zahájení tohoto úspěšného projektu těšit senioři s trvalým pobytem na území MO Plzeň 4.

Jana Pužmanová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *