Mladí lidé spojili kreativitu s cizími jazyky na přehlídce Ars poeticae

Osmnáctý ročník jazykově-umělecké přehlídky Ars poeticae nabídl mladým lidem možnost ukázat své jazykové nadání i umělecké vlohy od 29. do 31. května v prostorách Gymnázia Františka Křižíka a v oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Ti nejlepší si pak odnesli za svoje výkony zajímavé ceny.

 Ars poeticae je přehlídka propojující cizí jazyky s kreativitou a uměleckým cítěním. Během tří dnů je na programu umělecký přednes, divadlo, ale také překlad literárních textů a vlastní tvorba v cizích jazycích. „Co se týče přednesu poezie a prózy, díky workshopům a důkladné zpětné vazbě od porotců se kvalita jednotlivých výstupů rok od roku zvyšuje. Mladí lidé nepřicházejí text pouze „naučeně“ odříkat, ale pouštějí se do vlastních interpretací, kterými dokazují, že textu opravdu rozumějí,“ říká Václav Zelenka, jeden z organizátorů přehlídky „Vedle toho školy přivážejí zajímavá cizojazyčná představení. Mnoho z nich bývá autorskými počiny studentů, ve kterých využívají své jazykové a herecké schopnosti.“ První dva dny přehlídka žila přednesem a divadlem na Gymnáziu Františka Křižíka.

Třetí den probíhaly semináře a vyhodnocení kategorie umělecký překlad a vlastní tvorba v oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. „Přestože podobně jako v minulých letech mladí lidé či jejich učitelé poslali desítky prací, odborná porota vybrala jen ty nejzajímavější a jejich autory pozvala na svůj seminář, kde nejlepší z nich ocenila,“ doplňuje Václav Zelenka. V seminářích se diskutovalo o autorských textech a porotci, jimiž byli skuteční překladatelé či tvůrci, předávali účastníkům své zkušenosti a cenné rady.

„Mezi porotci se již podruhé objevila Anežka Charvátová, česká hispanistka a romanistka a překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny. Za své překlady získala několik Cen Josefa Jungmanna a také Cenu Magnesia Litera,“ vysvětluje Daniela Gimeno Sánchez, jedna z organizátorek přehlídky. Pozvání přijal také německý divadelník a storyteller Martin Ellrodt. „Ve spolupráci s Martinem jsme nabídli novinku na příští rok. Zájemci budou mít možnost popasovat se s novou kategorií, kterou bude stále více oblíbený storytelling,“ dodává Daniela Gimeno Sánchez. „Na jaře příštího roku uspořádáme workshop, ve kterém se zájemci dozvědí více o této kategorii a jak se na ni řádně připravit.“

Setkání nese podtitul „přehlídka, která nezná hranice“. Základní myšlenkou je kreativně pracovat s cizím jazykem a dát mladým lidem možnost seznámit se pomocí literatury s jinými kulturami. U zrodu přehlídky stáli pracovníci Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň. Gymnázium Františka Křižíka převzalo před čtyřmi lety veškerou organizaci a přehlídku dále rozvíjí a propaguje. Díky tomu každoročně přiláká stovky účastníků. Přehlídka dlouhodobě probíhá s podporou Plzeňského kraje a města Plzně. Veškeré informace včetně fotografií z minulých ročníků jsou k dispozici na webové stránce soutěže ars-poeticae.webnode.cz.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *