Ministerstvo vnitra a Plzeňský kraj budou společně řešit zaměstnávání cizinců

Ministr vnitra Milan Chovanec a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard podepsali dnes, 10. dubna, Memorandum o spolupráci při řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách. Memorandum přispěje k posílení spolupráce a výměně informací mezi krajem a státem.

Jako reakci na problematickou situaci v okolí průmyslových zón jsme začali realizovat celou řadu opatření od posílení činnosti policie po přípravu legislativních změn. Podpis tohoto memoranda je tak dalším z kroků, který přispěje k řešení daných problémů. Díky němu například získáme od kraje ucelenou zpětnou vazbu při změnách legislativy,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Podpisem se obě strany zavazují ke spolupráci a výměně informací o aktuální bezpečnostní situaci, účasti na pracovní skupině zřízené Ministerstvem vnitra nebo například k předkládání vlastních návrhů opatření ze strany kraje a jejich řádné vypořádání ze strany ministerstva. Ministerstvo vnitra také kraji nabídne využití stávajících preventivních programů.

Kromě podpisu memoranda se zástupci Plzeňského kraje podílejí na činnosti pracovní skupiny, jejíž vznik inicioval ministr vnitra počátkem roku 2017 a která má za úkol nalézt koncepční řešení rozvoje průmyslových zón včetně odpovídající infrastruktury. Součástí materiálu, který by měl být hotový do konce dubna, bude i metodika pro obce sousedící s areály průmyslových zón. Ta jasně definuje zákonné možnosti obce a státu k daným problémům a také povinnosti občanů a cizinců. Sloužit bude jako srozumitelný návod dotčeným obcím.

Obdobné memorandum pak ministr vnitra podepíše i s hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *