Kvalitu ovzduší dokážeme v Plzni měřit lépe. Máme na to nové přístroje

Plzeň nakoupila za 6,915 milionu korun 13 nových analyzátorů ovzduší, které nahradily dosavadní dosluhující zařízení. Přístroje jsou nyní již nainstalovány na jedné mobilní a třech stacionárních měřicích stanicích rozmístěných na území města. Na projekt, jenž byl realizován v období květen až srpen 2017, přispělo Ministerstvo životního prostředí České republiky částkou ve výši 5,878 milionu korun. Přijetí této dotace schválili zastupitelé.

 „Automatické měřicí stanice pro měření imisí pořídilo město v roce 1994 díky dotaci z evropského fondu PHARE, po dobu udržitelnosti projektu je provozovala Správa infrastruktury města Plzně, rovněž s přispěním dotace z tohoto fondu. V současné době patří projekt pod Správu informačních technologií města Plzně,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Data z automatických měřicích stanic, která udávají imisní koncentrace SO2, NO2, CO a O3  (troposférického ozónu), jsou přenášena do Českého hydrometeorologického ústavu. „Pro sledování kvality ovzduší je cenné zejména to, že jsou k dispozici kontinuální data za více než dvacet let. Aktuální údaje najdou lidé na portálu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz/ v sekci ovzduší,“ uvedl náměstek primátora Petr Náhlík.

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *