Kraj rozdal miliony na cyklostezky. Peníze dostane Mikroregion Radnicko, Předenice, Mochtín a Rokycany

Berounka Trails je síť jednosměrných, přírodních stezek pro cyklisty v prostorách přírodního parku Horní Berounka. O budování a údržbu těchto stezek se v současnosti stará Mikroregion Radnicko, který nyní od kraje obdrží dotaci 10 milionů korun na přípravu a vybudování dalších úseků projektu Berounka Trails. Z dotace bude financována příprava a výstavba trailů na území obce Újezd u Svatého Kříže, podél potoka Velká Radná, přivedení trailu do Rezortu Darová a dále stezky na území obce Olešná.

Obec Předenice získá 773 000 Kč na opravu komunikace, která vede z obce směrem do místní části Nový Mlýn. Cesta bude součástí budoucí cyklotrasy Plzeň-Přeštice, která bude navazovat na celek sportovně-rekreačních tras Greenways v údolí řeky Úhlavy. Jedná se o úsek 500 metrů o šířce 4,5 metru. Povrch komunikace bude zhotoven za využití recyklátu vzniklého při opravách silnic, který bude položen s povrchovým postřikem asfaltovou emulzí a kamennou drtí.

Nový úsek cyklostezky vznikne také na regionální cyklotrase č. 305 u Mochtína v části od bývalého mlýna k silnici č. III/1719. Obec Mochtín na výstavbu cyklostezky obdrží 4,7 milionu korun. Plánovaný úsek o délce 831,35 metrů a šířce 3 metrů začíná napojením na místní komunikaci a na silnici III/18716. Cyklostezka dále prochází po zemědělských pozemcích severozápadním směrem s vyústěním k silnici III/1719. Povrch cyklostezky bude tvořit asfaltový koberec.

Na cyklotrase CT 3 vznikne díky dotaci kraje další nově zbudovaný úsek, a to v Rokycanech, podél ulice Plzeňská. Kraj poskytne dobrovolnému svazu obcí Horní Berounka na vybudování nové části cyklostezky částku 4 327 323 Kč. Plánovaný úsek o délce 673 metrů a šířce 3 m začíná napojením na již realizovaný průtah cyklotrasy CT3 městem Rokycany, za dopravním připojením ulice Baarova na ulici Plzeňská. Od místa napojení na stávající část cyklotrasy CT3 bude cyklostezka vedena souběžně při jižní straně ulice Plzeňská. Levostranný úsek cyklostezky končí křížením (přejezdem) ulice Plzeňská. Pravostranný úsek cyklotrasy je veden taktéž souběžně severní stranou silnice II/605 a končí před nadjezdem II/605 nad železniční tratí Plzeň Praha, kde se napojí na již zrealizovaný úsek cyklotrasy CT3 ve směru Klabava, Ejpovice, Plzeň.

Rozhodnutí radních musí ještě posvětit krajské zastupitelstvo. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *