Kampaň Voda pomáhá spojila svůj start s koncertem prvního vodonoše. Představila nový web i hymnu

Napij se a pomáhej! Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat…. Tato základní výzva kampaně Voda pomáhá, kterou ve čtvrtek 26. ledna odstartovala Diakonie Západ. Poprvé tak oficiálně oslovila návštěvníky koncertu tria Acoustix v prostorách DEPO 2015, při kterém bylo pokřtěno i nové CD této formace. Premiérově zde zazněla i hymna celé kampaně skladba Voda je život, kterou složili Jiří Mucha a Jan Eret. Současně byl slavnostně spuštěn i nový web kampaně, který by měl být jedním z potrubí vedoucích pomoc ke klientům Diakonie Západ.

„Vše začalo nedostatkem vody v Domově Radost, kde pečujeme o lidi s poruchou autistického spektra a mentálně postižené. Abychom toto unikátní zařízení nemuseli zavřít, realizovali jsme kampaň H2Óda na Radost, která byla postavena na darech za vodu a šíření dobré nálady. Povedlo se a čistá voda v Domově Radost od roku 2016 opět teče,“popisuje inspiraci pro vznik kampaně Voda pomáhá vedoucí oddělení PR a fundraisingu Diakonie Západ Libor Janíček.

Chceme pomáhat všude tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnosti od státu, kraje či obcí. Naše kampaň je ve své podstatě jakousi vnitřní nadací Diakonie Západ, která společně s dárci (dobrovody) rozděluje finanční dary jednotlivým projektům na vodě. Mezi prvními projekty jsou například svoz a rozvoz klientů s těžkým kombinovaným postižením nebo poruchou autistického spektra do specializovaných zařízení či plavecký kurz Chobotničky, který pomáhá dětem z pěstounských rodin překonat strach z neznámého prostředí,“ doplňuje Janíček.

„Jsem moc rád, že jsme prvním vodonošem kampaně Voda pomáhá. Právě proto jsme i symbolicky naše autorské CD pokřtili,pro někoho možná netradičně,vodou. Je skvělé, že dnes přišla taková spousta skvělých lidí. My jsme si koncert neskutečně užili a rádi pomohli dobré věci,“popsal své dojmy bezprostředně po koncertu jeden ze členů tria Acoustix Petr Vrobel.

 

Jak se napít a pomáhat?

Napij se on-line a staň se dobrovodemna www.vodapomaha.cz

Jediným kliknutím se dostanete do naší internetové “vodárny” a podle své žízně si vyberete, jestli vám bude stačit půllitrová PET lahev, barel, anebo třeba zajištění ročního přísunu vody, která pomáhá. U každé z možností najdete adekvátní minimální výši daru. Pak už jen zvolíte částku, kterou následně pošlete převodem na transparentní účet Diakonie Západ.

 

Napij se vody z petky na ulici nebo akci a staň se dobrovodem

Pomoc našim projektům lze také tím, že si od dobrovolníků u stánku nebo přímo na ulici během připravovaných sbírkových dnů za minimální dar 30 Kč vezmete půllitrovou lahvičku pramenité vody se speciální etiketou VODA POMÁHÁ. I v tomto případě bude rozdělena celá částka mezi projekty na vodě.Mezi první akce bude patřit 12. února Valentýnský běh pod hlavičkou „stáje“ Rozběháme Česko, účast na Plzeňských farmářských trzích či další koncerty tria Acoustix.

 

Kam konkrétně „potečou“peníze v kampani získané?

V Diakonii Západ jsme vybrali projekty “na vodě”. Ty by měly dostávat život díky dobrovodům, kteří s námi budou pít a pomáhat konkrétním lidem na západě Čech.

 

 

 

 

První vybrané projekty na vodě

Přeprava klientů do zařízení Diakonie Západ

Náklady na přepravu našich klientů z jejich domovů do našich zařízení nelze hradit z dotací. Platit má klient, ale u mnoha našich klientů to není možné především z důvodu zcela nedostatečného příspěvku na mobilitu (400 Kč/měsíc pro osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P). V případě, že by Diakonie Západ nenabízela možnost svozu, převážná většina klientů. Buď v důsledku zdravotního stavu, nemožnosti využít hromadné dopravy (nutnost speciálních sedaček), či absence spojů (např. do Stacionáře Soběkury). Svoz klientů do zařízení má nespornou výhodu ve větší možnosti využívat potřebných služeb pravidelně, aniž by docházka byla závislá na možnosti rodinných příslušníků klienta. Pravidelnost přispívá k rychlejší adaptaci na prostředí služby zejména v počátku jejího využívání. Pravidelná změna prostředí a možnost využití stacionářů jsou velmi důležité, můžeme říci až nezbytné, především u klientů s poruchou autistického spektra (Domov Radost).

Chobotničky – plavání pro děti v náhradní rodinné péči

Děti v náhradní rodinné péči často trpí úzkostmi a mají potíže s adaptací na jakékoli nové prostředí. Plavecký kurz Chobotničky hravou formou a pod vedením zkušených plaveckých lektorů od roku 2014 sbližuje děti z pěstounských rodin, které k tomu dosud neměly mnoho příležitostí, s vodou, rozvíjí jejich plavecké schopnosti, a tím předchází rizikům úrazů a utonutí. Chobotničky jim nabízí individuální přístup a výuku plavání v malé skupině s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí. Chceme dětem ukázat, že voda i sport je prostě kámoš.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *