Kamenný Újezd u Rokycan je nejlepší vesnicí v Plzeňském kraji

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Plzeňském kraji se stala obec Kamenný Újezd nedaleko Rokycan.Ve vítězné obci se dnes uskutečnilo slavnostní vyhlášení, odkud si Cenu hejtmana Plzeňského kraje odneslo město Rabí, Cenu Rady Plzeňského kraje získaly Příchovice, a kde byly uděleny další ceny spojené s finančním ohodnocením.

Desetičlenná komise vybírala z obcí, které se přihlásily do 30. dubna 2018. Všech 23 přihlášených obcí bylo v krajském kole hodnocenood 4. do 15. června. Hodnotitelská komise každou obec navštívila a ta měla možnost se během dvou hodin prezentovat.

 

Vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Plzeňském kraji

Zlatá stuha = VESNICE ROKU:

Kamenný Újezd, okres Rokycany

Obec nejlépe splnila kritéria soutěže. Žije bohatým společenským životem, systematicky pracuje s dětmi a mládeží. V obci byla vybudována nová mateřská škola. Příkladná péče je o čistotu a vzhled obce, na které se podílejí místní občané. Již tradičně zde probíhají farmářské trhy, skvěle pracuje Spolek padlých holek, holubáři, Sokol, hasiči a další spolky. V obci panuje příjemná atmosféra a duch pospolitosti.

 

Modrá stuhaza společenský život

Pačejov, okres Klatovy

 

Bílá stuha – za činnost mládeže

Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany

 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Tlučná, okres Plzeň-sever

Komise oceňuje koncepční přístup a dlouhodobé plánování obnovy a údržby zeleně. Obec zakládá nové parkové plochy, systematicky postupuje při výsadbě a obnově vegetace v intravilánu i extravilánu obce. Příkladná je také údržba zeleně, která je realizovaná zaměstnanci obce. V původně hornické obci není díky rekultivaci výsypky a obnově veřejných prostranství po bývalé důlní činnosti téměř stopy.

 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Raková, okres Rokycany

Spolupráce obce se zemědělskými subjekty spočívá v zapůjčování zemědělské techniky při úklidu obce, opravě polních cest, vyřezávání náletových dřevin či při práci v lese. Díky spolupráci se zemědělci nemá obec problém s bioodpady. V obci fungují mj. myslivecký spolek Kamýk, honební společenstvo Mešno, včelaři. Podniká zde soukromý zemědělec, který pěstuje ovoce a zeleninu v biokvalitě a veškerou svou produkci spotřebovává v rámci projektu „Zdravá svačina“. V této firmě jsou zaměstnaní i lidé se zdravotním znevýhodněním. Místní soukromě hospodařící zemědělec působí v pozici místostarosty obce.

 

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rabí, okres Klatovy

 

Cena Rady Plzeňského kraje

Příchovice, okres Plzeň-jih

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Bezdružice, okres Tachov

 

Diplom za vzorné vedení kroniky

Buková, okres Plzeň-jih

 

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Staré Sedliště, okres Tachov

Obec žije bohatým společenským a kulturním životem i přes hendikep početné komunity nepřizpůsobivých a nespolupracujících občanů.

 

Fulínova cena – za kvalitní květinovou výzdobu

Řenče, okres Plzeň-jih

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

 

Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Chotěšov, okres Plzeň-jih, za opravu památníku obětem důlního neštěstí

 

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Všekary, okres Domažlice, za obnovu návesních rybníků

 

Kategorie C – nové venkovské stavby

Hlince, okres Plzeň-sever, za znovuvybudování kapličky Panny Marie Bolestné

 

 

Diplomy za účast:

Broumov, okres Tachov – diplom za vybudování víceúčelového hřiště

Dobříč, okres Plzeň-sever – diplom za vybudování naučné stezky

Chanovice, okres Klatovy – diplom za citlivou systematickou péči o krajinu

Kasejovice, okres Plzeň-jih – diplom za příkladnou propagaci města

Kozojedy, okres Plzeň-sever – diplom za systematickou práci s dětmi a mládeží

Liblín, okres Rokycany – diplom za vzornou péči o zámecký park

Němčovice, okres Rokycany – diplom za vybudování suchého poldru

Plánice, okres Klatovy – diplom za příkladné nakládání s bioodpady

Úherce, okres Plzeň-sever – diplom za péči o živou krajinu (tz)

Foto Krajský úřad Plzeňského kraje

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *