Kam směřuje Plzeňský kraj? Odpoví SMART AKCELERÁTOR

Kam směřuje Plzeňský kraj? To je základní otázka, na kterou hledala odpověď odborná konference, která se v úterý 3. října uskutečnila v plzeňské Techmanii. Více než sedmdesát zástupců podniků a veřejné správy diskutovalo o tom, jak konkrétně podpořit oblast vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji.

„Na konferenci jsme prezentovali závěry analýz Plzeňského kraje a konfrontovali je s názory předních odborníků z celé České republiky. Otevřená diskuze tohoto typu je dobrou cestou, jak se inspirovat ke konkrétním změnám, které má smysl realizovat na místní a regionální úrovni,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, pod jehož záštitou se konference konala.

Konference je jednou z prvních aktivit projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje. „V rámci tohoto projektu kromě jiného aktualizujeme tzv. Regionální inovační strategii Plzeňského kraje. Ta by měla pomoci definovat nástroje, které povedou k většímu zastoupení výzkumu, vývoje a inovací v regionální ekonomice. Důležitá je také lepší koordinace aktérů a subjektů, jež jsou v procesu zainteresovány,“ vysvětluje ředitel Regionální a rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík.

Základní tematické okruhy diskutované na konferenci

  • dostatek vysoce kvalifikované pracovní síly – příležitosti posilování atraktivity regionu pro zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu, regionální spolupráce při stabilizaci zahraniční pracovní síly, přizpůsobení vzdělávání budoucím požadavkům např. v souvislosti s nástupem průmyslu IV.0
  • význam vysokých škol v regionální ekonomice – jejich regionální a nadregionální funkce, inovace nabídky vzdělávacích služeb, spolupráce škol s praxí, moderní marketing vzdělávací a výzkumné kapacity
  • informační technologie a jejich potenciál pro změny struktury ekonomiky – vzdělávání v oblasti IT jeho kapacity a kvalita, podpora veřejného sektoru – např. dostupnost zdrojů v rámci konceptů big data a potenciál pro vznik nových firem start up v odvětví IT, nové příležitosti spojené s rychlým rozvojem odvětví – např. kybernetická bezpečnost
  • úspěšné koncepty regionálních iniciativ pro ekonomický rozvoj – jak inovační aktivity firem ovlivňují ekonomiku regionu, jako nástroje pro posílení míry inovací jsou účinné, relevantnost regionálních strategií ekonomického rozvoje, metody hodnocení regionální konkurenceschopnosti, účinnost veřejných intervencí na místní a regionální úrovni, podpory spolupráce výzkumných organizací a podniků, služby veřejných institucí, moderní prvky infrastruktury pro ekonomický rozvoj, iniciativy smart měst a regionů

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje – stručně o projektu

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami
a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Patří mezi přední regiony dle výkonnosti ekonomiky (3. místo v ČR v HDP/obyv.). Má vysoký podíl exportně orientovaných firem ve zpracovatelském průmyslu a high-tech oborech a nejnižší nezaměstnanost mezi kraji. Projekt SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje si klade za cíl např. více akcentovat tvořivost, komunikaci a regionální a mezinárodní spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu, vývoje a inovacím. V rámci projektu vznikne nová Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS 3 PK), budou definovány nové nástroje pro její naplňování a významně se zlepší marketing. Více informací
o projektu:
www.rra-pk.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *