K novému autobusovému terminálu Hlavní nádraží přijedou první cestující 9. prosince. Fotky ze stavby

Stavba nového přestupního uzlu v Šumavské ulici v Plzni, kde vzniká nový autobusový terminál, má být dokončena do celostátní změny jízdních řádů, tedy do 9. prosince.  Díky terminálu se zkrátí dosavadní tří a půl kilometrová vzdálenost mezi přestupem z autobusu na vlak pouze na několik desítek metrů. Stavba vyjde na bezmála 122 miliony korun včetně DPH. Plzeň získala na projekt dotaci téměř 100 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu.

„Přestupní uzel Hlavní nádraží má velmi výhodnou polohu poblíž  centra města, v jeho těsné blízkosti vedou dvě klíčové tramvajové linky MHD a většina trolejbusových linek MHD. Novým umístěním autobusového terminálu před nádražím se zefektivní organizace veřejné dopravy v Plzni, zkvalitní se a zrychlí přestupy mezi vlaky, veřejnou příměstskou a městskou dopravou,“ uvedl dnes při kontrolním dnu na stavbě primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Stavební práce provádí firma Eurovia a. s. Plocha, na níž vzniká autobusový terminál, je v majetku města. „Staveniště bylo předáno v listopadu 2017 a poté byly zahájeny stavební práce. Realizace stavby probíhá dle schváleného harmonogramu. Předpokládaný termín zprovoznění je stanoven na 9. prosince 2018,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Pro stavbu autobusového terminálu Hlavní nádraží mělo město dva důvody. Za prvé vznikne kvalitní přestupní uzel pro občany města, ať již cestují do okolí či do Prahy. Za druhé bude terminál sloužit občanům celé plzeňské aglomerace, kteří do Plzně cestují za studiem či za prací,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí.

Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Je rozdělen na dvě části, a to vlastní terminál v západní části a odstavnou plochu ve východní části, která bude sloužit rovněž jako obratiště pro trolejbusy Plzeňských městských dopravních podniků.  Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení deset stání pro autobusy. Odstavných stání je celkem devět, z toho jedno stání pro trolejbusy.

„Pokud krajská doprava nabídne od prosince 2018 intervaly mezi vlakovými a autobusovými spoji směřujícími do Plzně z celé aglomerace maximálně 30 minut, nebude Plzeň po dokončení terminálu zahlcena auty, která dnes každodenně přijíždí z celé aglomerace,“ doplnil Petr Náhlík.

„Terminál bude na západní straně propojen eskalátory se stávajícím podchodem z hlavního nádraží, nástupiště bude zastřešeno přístřeškem v délce 134 metrů. Ve východní části terminálu se buduje provozní objekt, kde budou umístěny toalety a sociální zařízení s místností pro krátkodobý oddych řidičů autobusů,“ doplnil David Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně.  V této části terminálu je rovněž možné použít schodiště či výtah do podchodu vedoucímu na východní část nástupišť Českých drah stanice Hlavní nádraží. Součástí stavby jsou také čtyři parkovací stání Kiss and ride, tedy v překladu Polib a jeď, sloužící ke krátkodobému parkování a dvě parkovací místa pro invalidy. (tz)

Foto Českýn pohled a MMP

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *