Hasiči v Malesicích se dočkají rekonstrukce zbrojnice

Podporu z ministerstva vnitra, konkrétně z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, získá Plzeň na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Malesicích. Akci bude realizovat Odbor investic Magistrátu města Plzně, rozpočet stavby je 7,522 milionu korun, přislíbená dotace činí 2,885 milionu korun. Poskytnutí dotace vzali na vědomí zastupitelé města, ti také schválili rozpočtové opatření související s projektem.

„Žádost o dotaci jsme podávali loni v únoru. Při jejím přidělování se postupuje podle pořadníku, projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v Malesicích se v rámci Plzeňského kraje v kategorii stavba umístil na 3. místě, podpora mu tak byla schválena,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Rekonstrukce spočívá kromě navýšení kapacity i v komplexní rekonstrukci stávajících konstrukcí, neboť převážná většina konstrukcí je již v nevyhovujícím stavu. „Ke stávajícímu garážovému stání přibude stání pro druhé hasičské vozidlo. Na takto zvětšený půdorys bude přistavěno druhé nadzemní podlaží, čímž hasiči získají prostory pro dnes chybějící zázemí pro šatnu, umývárnu se sprchou a WC,“ uvedl Pavel Kotas. Výsledná podoba rekonstruovaného objektu byla zvolena tak, aby korespondovala s okolní zástavbou domů vesnického typu. Stavba musí být dokončena do 31. prosince 2017. Spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace je garantováno usnesením zastupitelů Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice ve výši 4,7 milionu korun.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *