Filozof a politik Daniel Kroupa získal v Plzni prestižní Cenu 1. června

Politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa si převzal z rukou plzeňského primátora Martina Zrzaveckého prestižní ocenění města – Cenu 1. června. Získal jej za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod. Předání bylo součástí slavnostního zasedání Zastupitelstva města Plzně, jež se koná na počest událostí 1. června 1953, kdy masové vystoupení Plzeňanů poprvé otřáslo zdánlivě nezničitelnými základy komunismu. Návrh na udělení ceny Danielu Kroupovi podali náměstci Martin Baxa a Petr Náhlík.

„Je pro nás velkou ctí, že Vás dnes můžeme ocenit. Jednoznačně patříte mezi ty, kteří si Cenu 1. června zaslouží,“ řekl Danielu Kroupovi primátor Martin Zrzavecký. Mezi laureáty jsou bývalý prezident Václav Havel, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, komentátor, historik Vilém Prečan, politolog a publicista Oto Ulč, novinářka Petra Procházková, signatářka Charty 77 Dana Němcová, novinář Ivan Binar a další osobnosti. Loni cenu obdržel filozof Ladislav Hejdánek.

Podle náměstka Martina Baxy Daniel Kroupa celý svůj život usiloval o svobodu a demokracii, o svobodné, nezávislé a kritické myšlení, které naplnil osobní odvahou a nasazením v obraně a ochraně principů svobodné společnosti, hlubokým zájmem o politické dění včetně aktivního působení v něm. „Pro jeho publicistickou činnost je charakteristické svobodné, nezávislé a kritické smýšlení. V této své činnosti se zabývá otázkami demokracie a politiky jako takové, naší současností s bohatou znalostí lidských dějin a různých filozofických směrů. S těmito tématy často též vystupuje na veřejných přednáškách po celé republice. Daniel Kroupa, jeho postoje, dílo a publicistická činnost výrazně naplňuje statut Ceny 1. června. Je příkladem člověka, který byl statečný, který vždy hájil principy demokracie a svobody a jenž těmto principům podřídil svůj aktivní život,“ uvedl před předáním ceny náměstek Martin Baxa.

„Rád bych vám popřál, aby se nám to požehnání svobody, které dnes máme a které je a bohužel asi bude stále v ohrožení, podařilo uchovat. Připomínáním událostí, jako je plzeňské povstání z roku 1953, nám tak k tomu může posloužit,“ řekl přítomným Daniel Kroupa, jehož na převzetí ceny doprovodila nejbližší rodina. „Neskrývám, že pro mě ocenění představuje určité potvrzení toho, oč jsem usiloval,“ doplnil.

Daniel Kroupa se narodil 6. ledna 1949 v Praze. Zájem o techniku jej přivedl na střední průmyslovou školu spojové techniky. V té době začal chodit i na přednášky do Městské knihovny v Praze, kde poznal překladatele a básníka Jana Vladislava a také poprvé slyšel mluvit Jana Patočku. Po okupaci v roce 1968 kopal výkopy, nosil uhlí a statoval u filmu. Nadále navštěvoval přednášky Jana Patočky a Václava Černého a díky své konverzi ke křesťanství se seznámil s okruhem mladých lidí z katolického kroužku Vigilie. Docházel i do dalších podobných kroužků, v nichž se potkával s Radimem Paloušem, Tomášem Halíkem, Pavlem Bratinkou, Ivanem Havlem a dalšími. Studia na elektrofakultě nedokončil, našel si zaměstnání v podniku Úklid a přihlásil se k externímu studiu filozofie na filozofické fakultě. Ze školy byl vyhozen kvůli nesouhlasu s Marxovým učením. V lednu 1977 podepsal Chartu 77 a tím začaly výslechy na StB. Až do 80. let byl preventivně zatýkán při různých výročích. Po smrti Jana Patočky v roce 1977 se rozhodl, že se bude snažit mezi mladými lidmi udržet myšlení nezávislé na komunistické oficiální doktríně,

a založil vlastní filozofický seminář. Do listopadu 1989 jím prošlo asi padesát lidí. V roce 1989 působil ve vedení Občanského fóra a spoluzaložil ODA. Jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR se podílel na přípravě Ústavy ČR. V roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, od roku 1998 působil v Senátu ČR. Počátkem roku 2003 vystoupil z ODA. Od května do července 2004 byl kooptovaným poslancem Evropského parlamentu. V současné době je členem předsednictva Unie evropských federalistů. Po sametové revoluci přednášel na Univerzitě Karlově v Praze politickou filozofii. V letech 2005 až 2015 vedl Katedru politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2015 je na této katedře odborným asistentem.

Cena 1. června se uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Cena může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu. (tz)

Foto MMP

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *