Fakultní nemocnice a hotel Ibis dostaly Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost

Na krajském úřadě vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2016. První místa získala Fakultní nemocnice Plzeň a Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.

Vítězové 4. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a ředitelky Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a zároveň radní Plzeňského kraje Radky Trylčové certifikát, koš s regionálními potravinami a obraz, namalovaný klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením.

 

Kategorie Veřejný sektor:

  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
  3. Bolevecká základní škola Plzeň

 

Kategorie Podnikatelský sektor:

  1. Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.
  2. Škoda Transportation a.s.
  3. Škoda JS a.s.

 

Čtvrtý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 vyhlásil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

Přihlásit do soutěže se mohly všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, vyplněním přihlášky a dotazníku v období března a dubna. V květnu pak proběhlo hodnocení.

Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“ – „People – Planet – Profit“ („lidé – planeta – zisk“).

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

 

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *